Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Zintegrowany System Informatyczny

Data publikacji: 23-07-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska

Udzielanie zamówień na modernizację, rozbudowę czy modyfikację systemu informatycznego odbywa się z reguły w trybie zamówienia z wolnej ręki. Czy jest to prawidłowe i znajduje uzasadnienie w pzp?

Zamawiający w trakcie przygotowywania postępowania może skorzystać z instytucji dialogu technicznego. Dialog techniczny może służyć zarówno dookreśleniu pewnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia, jak i uzyskaniu wiedzy niezbędnej do sprecyzowania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, stosownych terminów realizacji czy sformułowania warunków umowy uwzględniających niezbędne elementy właściwe dla danego stosunku prawnego.

Możliwość skorzystania z instytucji dialogu technicznego nie jest uzależniona od zaistnienia jakichkolwiek przesłanek ustawowych, nie ma też znaczenia stopień skomplikowania zamówienia (zob. wyrok KIO z 18 lipca 2014 r., KIO 1320/14, KIO 1324/14, KIO 1331/14).

Przedmiot zamówienia nie musi być obiektywnie trudny do opisania – z instytucji dialogu technicznego może bowiem skorzystać zamawiający, którego trudności wynikają z faktu, że dane zamówienie jest udzielane po raz pierwszy i dla tego konkretnego zamawiającego jest ono zamówieniem nietypowym i skomplikowanym.

Celem stosowania dialogu technicznego jest uzyskanie przez zamawiającego możliwie najpełniejszej wiedzy w obszarze rozwiązań oferowanych na właściwym rynku. Nie znajduje zatem uzasadnienia przeprowadzanie „wstępnej selekcji” podmiotów, które w dialogu mogą wziąć udział; zamawiający powinien dopuścić do udziału w dialogu wszystkich zainteresowanych wykonawców, informując ich na równych zasadach o przedmiocie dialogu technicznego oraz umożliwiając zaprezentowanie wszystkich oferowanych rozwiązań.

Podmioty, które biorą udział w dialogu technicznym, są potencjalnie zainteresowane uzyskaniem danego zamówienia, ale zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp nie podlegają wykluczeniu z postępowania, mimo że brały udział w procesie jego przygotowania.

Jedynym wymogiem proceduralnym dotyczącym instytucji dialogu technicznego, a ściśle związanym z obowiązkiem dopuszczenia do dialogu wszystkich zainteresowanych nim podmiotów posiadających stosowną wiedzę, jest obowiązek zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (wraz ze wskazaniem jego przedmiotu) na stronie internetowej zamawiającego. W pzp nie sprecyzowano żadnych innych wymogów proceduralnych i to do zamawiającego należy decyzja, jak ten dialog przeprowadzić, jakie ustalić terminy, sposoby porozumiewania się czy sposoby prezentacji informacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne