Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Oferta najtańsza czy najbardziej korzystna

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Kryteria wyboru oferty odnoszą się do oferty, nie zaś do wykonawcy, który ją składa, a już w szczególności nie do jego wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego. Kwestia ta wydaje się jednak prosta tylko w teorii.

 

Obowiązująca obecnie ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) daje zamawiającemu możliwość skorzystania z dwóch sposobów wyboru ofert. Może on wybrać albo ofertę najtańszą, albo najkorzystniejszą. Definicja tej ostatniej znajduje się w art. 2 pkt 5 ustawy.

 

Zawarte tam kryteria wyboru oferty nie są autonomicznym dziełem krajowego ustawodawcy. Obecnie udzielanie zamówień publicznych jest zharmonizowane na poziomie Wspólnoty Europejskiej za pomocą dwóch głównych dyrektyw – 2004/17/WE oraz 2004/18/WE. Zawierają one minimalne standardy dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych – m.in. kryteria wyboru oferty, co oznacza, iż od momentu transpozycji dyrektyw zamawiający we wszystkich państwach członkowskich muszą wybierać oferty według jednego z powyższych kryteriów – ceny albo ekonomicznej korzyści. Nie zawsze jednak tak było. W toku implementacji pierwszych dyrektyw wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych (71/305/EWG) Republika Włoska wprowadziła trzecie kryterium wyboru oferty – cenę najbliższą do średniej ceny ze wszystkich ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. W jej opinii było to naruszenie prawa wspólnotowego, gdyż transponowana dyrektywa nie przewidywała takiego kryterium wyboru oferty (sprawa C-274/83).

 

Jednakże wyrok ten – trywializując nieco – nie obowiązuje w drugą stronę. Oznacza to, iż w toku implementacji dyrektywy państwo członkowskie ma dwie możliwości: przenieść do krajowego porządku prawnego obie metody wyboru oferty bądź też tylko jedną z nich. Zauważmy, iż cena jako jedyne kryterium wyboru oferty w zasadzie nie występuje w zamówieniach udzielanych przez naszych zachodnich sąsiadów.


Art. 2 pkt 5 Pzp

Najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo oferta z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne