Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Jaka powinna być treść gwarancji wadialnej, aby zamawiający w razie wystąpienia o zapłatę uzyskał środki pieniężne z tytułu tak

Data publikacji: 23-07-2015 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    wadium   gwarancja   siwz

Ustawa wskazuje na różne formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy często decydują się na skorzystanie z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Niestety, w pzp nie wskazano, co powinno się znaleźć w treści tych dokumentów.

Wykonawcy zwracający się do banków lub ubezpieczycieli o wystawienie gwarancji zazwyczaj nie mają wiedzy, jakie elementy powinien zawierać ten dokument. Zamawiający w siwz nie zawsze precyzują swoje wymogi w tym zakresie. Ponadto podmioty wystawiające gwarancje posługują się różnymi wzorami. Patrząc na cel wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, należy uznać, że to w interesie zamawiających jest przekazanie wykonawcom informacji, jakie wymogi ma spełnić ten dokument. Oczywiście, zamawiający nie musi przepisywać treści ustawy. Powinien jednak wskazać, że przedkładana gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Warto w treści siwz wyspecyfikować ponadto, że musi ona wskazywać, jakiego postępowania dotyczy, określać wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności, a także przesłanki skorzystania z niej przez zamawiającego. Bez tych elementów nie będzie można skutecznie dochodzić powstałych roszczeń. Należy pamiętać, że do dokumentów gwarancji nie mają zastosowania art. 26 ust. 3 i 4 pzp oraz art. 87 ust. 1 pzp, co oznacza, że powstałe błędy w ich treści na etapie składania ofert nie podlegają korekcie i będą skutkowały wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, współpracuje z kancelarią LAW-TAXES.pl

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne