Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Bezprzetargowe zamówienia (cz. 1)

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: mec. Jerzy Pieróg, Dominik Wojcieszek
Autor: Bartłomiej Brosz

Od dłuższego czasu udzielanie zamówień gospodarstwom pomocniczym nie wywołuje większych emocji ani nawet dyskusji prawnych, chociaż odbywa się to z pominięciem przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych.

Udzielanie zamówień gospodarstwom pomocniczym bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) realizowane jest w ten sposób od czasu, kiedy Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię, w której stwierdził, iż zamówienia te nie podlegają przepisom ustawy. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Czy praktyka nie poszła w tym przypadku za daleko? Czy któregoś dnia nie okaże się, że przynajmniej w pewnym zakresie ustawę trzeba jednak stosować?

 

Poniższe opracowanie stanowi próbę analizy problemu, z uwzględnieniem nie tylko obowiązujących przepisów krajowych oraz prawa europejskiego, ale także istniejącej praktyki w tym zakresie. I trudno wykluczyć, że znajdzie się przedsiębiorca, który po analizie tego opracowania zechce zaskarżyć tę praktykę do odpowiednich organów.

Zakres podmiotowy stosowania ustawy

Zgodnie z art. 3 Pzp ustawę tę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez m.in. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

 

Artykuł 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm. – dalej: uofp) określa, jakie podmioty tworzą sektor finansów publicznych, na który składają się podsektory: rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych.

 

Spośród form przewidzianych w tej ustawie na uwagę zasługuje pojęcie jednostki budżetowej oraz gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne