Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wyjaśnianie treści oferty

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Ewa Marcjoniak

Prawo zamówień publicznych, poza terminami ściśle określonymi, zawiera również terminy niedookreślone – na uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw oraz poprawianie omyłek czy wyjaśnianie zbyt niskiej ceny.

W postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający ma ustawowy obowiązek żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Gdy wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, ustawodawca pozostawia kwestię żądania tychże dokumentów i oświadczeń samemu zamawiającemu.

1. Terminy na uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw oraz wyjaśnianie treści oferty

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp wykonawców, którzy w określonym terminie (na złożenie oferty lub wniosku) nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Przypomnieć należy, że do uzupełnienia dokumentów zamawiający może nie wzywać wykonawcy wówczas, gdy pomimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wyłączenie to nie obejmuje sytuacji wezwania do złożenia wyjaśnienia dotyczącego złożonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp.

 

Ustawodawca nie zdecydował się na określenie granic czasowych terminu na uzupełnienie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw. Jego wyznaczenie pozostawił swobodnej decyzji zamawiających, ale czy to oznacza decyzję dowolną? Czy wyznaczony przez zamawiającego termin może ulec przedłużeniu bądź nawet przywróceniu?

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne