Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Jak i komu można zlecić przetarg

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: mec. Agnieszka Suchecka
Tagi:    siwz   pełnomocnictwo
Autor: Piotr Kanarek

Na jakich zasadach zamawiający może powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej oraz kto ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialność za dokonane czynności.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprowadza zasadę, zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowywane i przeprowadzane jest przez zamawiającego. Jednocześnie ustawa dopuszcza w art. 15 ust. 2 powierzenie przez zamawiającego na rzecz własnej jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej wykonania czynności związanych z organizacją lub realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym samym artykule ustawodawca dookreślił wprost, iż podmiot, któremu zamawiający powierzył wspomniane czynności, działa jako jego pełnomocnik. Samo określenie roli prawnej, w jakiej występuje osoba wykonująca czynności w imieniu zamawiającego, nie przesądza jednak ani o zakresie umocowania, ani też o zasadach odpowiedzialności zamawiającego i tejże osoby, czy wreszcie o regułach postępowania i wzajemnych relacjach osoby upoważnionej i zamawiającego.

Forma ustanowienia pełnomocnictwa

W kwestii ustanowienia pełnomocnika prawo cywilne nie zastrzega określonej formy, uzależniając ją od tej, która została przyjęta dla czynności, co do której pełnomocnictwo jest udzielane. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne