Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Jak i komu można zlecić przetarg

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: mec. Agnieszka Suchecka
Tagi:    siwz   pełnomocnictwo
Autor: Piotr Kanarek

Na jakich zasadach zamawiający może powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej oraz kto ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialność za dokonane czynności.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprowadza zasadę, zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowywane i przeprowadzane jest przez zamawiającego. Jednocześnie ustawa dopuszcza w art. 15 ust. 2 powierzenie przez zamawiającego na rzecz własnej jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej wykonania czynności związanych z organizacją lub realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym samym artykule ustawodawca dookreślił wprost, iż podmiot, któremu zamawiający powierzył wspomniane czynności, działa jako jego pełnomocnik. Samo określenie roli prawnej, w jakiej występuje osoba wykonująca czynności w imieniu zamawiającego, nie przesądza jednak ani o zakresie umocowania, ani też o zasadach odpowiedzialności zamawiającego i tejże osoby, czy wreszcie o regułach postępowania i wzajemnych relacjach osoby upoważnionej i zamawiającego.

Forma ustanowienia pełnomocnictwa

W kwestii ustanowienia pełnomocnika prawo cywilne nie zastrzega określonej formy, uzależniając ją od tej, która została przyjęta dla czynności, co do której pełnomocnictwo jest udzielane. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne