Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Odwrotne obciążenie VAT – jakie obowiązki na zamawiającego nakłada nowelizacja z 9 kwietnia 2015 r.?

Data publikacji: 01-07-2015 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    dostawa

1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany do pzp i ustawy o VAT wynikające z nowelizacji z dnia 9 kwietnia 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 605). Dotyczą one mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i nakładają na zamawiającego nowe obowiązki.

W myśl zmienionego art. 91 ust. 3a pzp w razie złożenia w postępowaniu oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT, zamawiający, aby ocenić taką ofertę, musi do przedstawionej w niej ceny doliczyć VAT, który miałby obowiązek rozliczyć. W praktyce nowelizacja wprowadza po stronie wykonawcy obowiązek informowania o powstaniu po stronie zamawiającego konieczności odprowadzenia podatku w przypadku wyboru danej oferty, a po stronie zamawiającego – obowiązek weryfikacji złożonych przez wykonawcę informacji we wskazanym zakresie.

Ustawa nowelizacyjna zawiera także przepisy przejściowe dotyczące postępowań wszczętych przed 1 lipca 2015 r., których przedmiot objęty jest zakresem nowelizacji. Na mocy tych uregulowań na zamawiającym spoczywa obowiązek wezwania wykonawców, którzy złożyli oferty, do przedstawienia informacji dotyczącej kwoty VAT doliczonej do ceny złożonej oferty wraz ze wskazaniem nazwy towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz ich wartości bez kwoty podatku, a następnie do poprawienia oferty przez pomniejszenie tej ceny o VAT w zakresie, w jakim u zamawiającego powstaje obowiązek jego rozliczenia.


Irena Skubiszak-Kalinowska
radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne