Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Odwrotne obciążenie VAT – jakie obowiązki na zamawiającego nakłada nowelizacja z 9 kwietnia 2015 r.?

Data publikacji: 01-07-2015 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    dostawa   siwz

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 1c i 3a pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty ma obowiązek doliczyć do przedstawionej w niej ceny VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustawodawca jednocześnie zobowiązał wykonawcę do tego, by składając ofertę, poinformował zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W informacji takiej wykonawca ma wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. Mechanizm odwrotnego obciążenia (bo tak ta zmiana jest określana) wiąże się jednak z nowym nakazem, by zamawiający znał się na kolejnej sferze prawa – na prawie podatkowym. Moim zdaniem zamawiający musi założyć, że nie zawsze wykonawca będzie pamiętał o konieczności przekazania mu informacji w tym zakresie. Dlatego zamawiający powinien zawrzeć w siwz odpowiedni zapis co do leżącego po stronie wykonawcy obowiązku informowania zamawiającego o omawianej kwestii; dzięki temu zamawiający zmniejszy ryzyko składania przez wykonawców ofert niepełnych pod tym względem.

Myślę, że omawiana zmiana dostarczy Krajowej Izbie Odwoławczej i ekspertom publikującym na łamach czasopism branżowych nowego kontrowersyjnego tematu do rozważań. Może i nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, ale niespójne i zawiłe prawo w żadnej mierze nie służy jego prawidłowemu stosowaniu.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne