Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Konsultacje społeczne wszczęte przez KE

Data publikacji: 06-07-2015 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Pod koniec kwietnia 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła dwie konsultacje społeczne odnośnie do zamówień publicznych. Pierwsza z nich dotyczy procedur odwoławczych, druga – praw własności intelektualnej.

Konsultacje społeczne dotyczące procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych

 

Konsultacje społeczne dotyczące procedur odwoławczych w ramach zamówień publicznych1 wszczęte przez Komisję Europejską 24 kwietnia 2015 r. potrwają przez 13 tygodni, do 20 lipca 2015 r. Podmioty zainteresowane uczestnictwem mogą przedstawić swoje stanowisko, wypełniając elektroniczny formularz dostępny w internecie w języku angielskim2.

Obowiązujące obecnie uregulowania dotyczące procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych

W chwili obecnej procedury odwoławcze w zamówieniach publicznych regulowane są przez:

1) dyrektywę Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane3;
2) dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji4,
a także dyrektywę 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającą dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych5.

Rzeczone dyrektywy zapewniają podmiotom ubiegającym się o zamówienia publiczne możliwość skorzystania z procedur odwoławczych zarówno przed zawarciem umowy, w trakcie tzw. okresu zawieszenia zawarcia umowy (ang. standstill period), jak również po jej zawarciu (możliwość stwierdzenia nieważności zawartej już umowy).

Cel i rezultaty konsultacji

Celem konsultacji jest ocena efektywności procedur odwoławczych zawartych w dyrektywach. Zamierzonym rezultatem jest przygotowanie przez Komisję Europejską dla Parlamentu Europejskiego i Rady raportu dotyczącego efektywności procedur odwoławczych zawartych w dyrektywie 2007/66/WE, w szczególności w odniesieniu do kar oraz limitów czasowych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne