Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jednostki samorządu terytorialnego

Data publikacji: 02-09-2009 Autor: Danuta Domżalicka

W każdej gminie istnieje określona grupa drobnych dostaw i usług, których wartość nie przekracza ustawowego progu 14 tys. euro. Nie oznacza to jednak, że mogą być one zamawiane bez stosowania żadnych procedur.

Art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) określa wyłączenia zupełne stosowania ustawy, przy czym pkt 8 tego artykułu stanowi o objęciu wyłączeniem zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU nr 241, poz. 1763) 1 euro stanowi równowartość 3,8771 zł, czyli próg 14 tys. euro wynosi 54.279,40 zł netto.

Celowo i oszczędnie

Każde udzielenie zamówienia, także tego o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro, jest wydatkowaniem środków publicznych, a zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach publicznych, należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm. – dalej: uofp).

 

Uofp bezwzględnie zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych do dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


Wahania cen udzielanych zamówień

 

Zwiększenie progu z 6 tys. do 14 tys. euro zostało wprowadzone nowelizacją Pzp z dnia 13 kwietnia 2007 r., która weszła w życie 11 czerwca. Po podwyższeniu progu dał się zauważyć wyraźny wzrost cen oferowanych przez wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych. Jednakże obecnie panujący kryzys przyczynia się do występowania odwrotnej tendencji.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne