Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jednostki samorządu terytorialnego

Data publikacji: 02-09-2009 Autor: Danuta Domżalicka

W każdej gminie istnieje określona grupa drobnych dostaw i usług, których wartość nie przekracza ustawowego progu 14 tys. euro. Nie oznacza to jednak, że mogą być one zamawiane bez stosowania żadnych procedur.

Art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) określa wyłączenia zupełne stosowania ustawy, przy czym pkt 8 tego artykułu stanowi o objęciu wyłączeniem zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU nr 241, poz. 1763) 1 euro stanowi równowartość 3,8771 zł, czyli próg 14 tys. euro wynosi 54.279,40 zł netto.

Celowo i oszczędnie

Każde udzielenie zamówienia, także tego o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro, jest wydatkowaniem środków publicznych, a zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach publicznych, należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm. – dalej: uofp).

 

Uofp bezwzględnie zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych do dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


Wahania cen udzielanych zamówień

 

Zwiększenie progu z 6 tys. do 14 tys. euro zostało wprowadzone nowelizacją Pzp z dnia 13 kwietnia 2007 r., która weszła w życie 11 czerwca. Po podwyższeniu progu dał się zauważyć wyraźny wzrost cen oferowanych przez wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych. Jednakże obecnie panujący kryzys przyczynia się do występowania odwrotnej tendencji.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne