Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zmiana rozstrzygnięcia przez zamawiającego

Data publikacji: 02-06-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Konsekwencją wyboru oferty najkorzystniejszej jest zawarcie umowy z wykonawcą, który ją złożył. Czy zamawiający może zmienić zdanie przed podpisaniem umowy i wycofać się z dokonanego wyboru, jeśli spostrzeże, że wybór ten został dokonany z naruszeniem pzp, a następnie powtórzyć czynność wyboru wykonawcy, usuwając popełnione naruszenie?

Odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, gdyż zgodność działań zamawiającego z przepisami pzp jest nadrzędną zasadą wszelkich czynności podejmowanych przez jednostki zamawiające w toku postępowania o zamówienie publiczne. Potwierdzenie tego stanowiska odnajdziemy w wielu wyrokach KIO.
 

  • Wyrok KIO z 23 września 2010 r. (KIO 1939/10)


„Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie”.
 

  • Wyrok KIO z 10 października 2012 r. (KIO 2037/12, KIO 2047/12)


„(…) zamawiający jest uprawniony do powtórzenia z własnej inicjatywy czynności, jeśli dopatrzy się w swoim działaniu nieprawidłowości (…). Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne