Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych

Data publikacji: 29-05-2015 Autor: Danuta Domżalicka
Tagi:    zatrzymanie wadium   kontrola   siwz
Autor: Rys. D. Jagodzińska
Autor: Rys. B. Brosz

Jednym z podstawowych obowiązków jednostek sektora finansów publicznych jest stosowanie pzp przy dokonywaniu wydatków. Nad zapewnieniem prawidłowej realizacji tego obowiązku czuwają odpowiednie organy kontroli.

W myśl ustawy zasadniczej podstawową jednostką samorządu terytorialnego (dalej: jst) jest gmina. Ponadto Konstytucja RP stanowi w szczególności, że organami nadzoru nad działalnością jst są: Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (dalej: RIO). W ramach kontroli RIO w jst analizie poddawane są także postępowania prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Innymi organami, które są uprawnione do prowadzenia kontroli w jst są m.in.:

 

  • Prezes UZP;
  • instytucje zarządzające w zakresie kontroli i monitorowania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich;
  • Urząd Kontroli Skarbowej;
  • komisje orzekające o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
  • Najwyższa Izba Kontroli;
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne;
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego często okazuje się, że kontrolującymi są także wykonawcy.

Komisja rewizyjna rady gminy

Wewnętrznym organem kontrolnym w jst jest komisja rewizyjna (dalej: KR) rady gminy. Obowiązek powołania KR przez radę gminy wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (dalej: usg). Komisja taka powoływana jest w celu kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy przez radę gminy.

W skład KR wchodzą radni – przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego rady gminy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne