Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych

Data publikacji: 29-05-2015 Autor: Danuta Domżalicka
Tagi:    kontrola   zatrzymanie wadium   siwz
Autor: Rys. D. Jagodzińska
Autor: Rys. B. Brosz

Jednym z podstawowych obowiązków jednostek sektora finansów publicznych jest stosowanie pzp przy dokonywaniu wydatków. Nad zapewnieniem prawidłowej realizacji tego obowiązku czuwają odpowiednie organy kontroli.

W myśl ustawy zasadniczej podstawową jednostką samorządu terytorialnego (dalej: jst) jest gmina. Ponadto Konstytucja RP stanowi w szczególności, że organami nadzoru nad działalnością jst są: Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (dalej: RIO). W ramach kontroli RIO w jst analizie poddawane są także postępowania prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Innymi organami, które są uprawnione do prowadzenia kontroli w jst są m.in.:

 

  • Prezes UZP;
  • instytucje zarządzające w zakresie kontroli i monitorowania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich;
  • Urząd Kontroli Skarbowej;
  • komisje orzekające o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
  • Najwyższa Izba Kontroli;
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne;
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego często okazuje się, że kontrolującymi są także wykonawcy.

Komisja rewizyjna rady gminy

Wewnętrznym organem kontrolnym w jst jest komisja rewizyjna (dalej: KR) rady gminy. Obowiązek powołania KR przez radę gminy wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (dalej: usg). Komisja taka powoływana jest w celu kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy przez radę gminy.

W skład KR wchodzą radni – przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego rady gminy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne