Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jaka jest, a jaka powinna być rola kontroli wewnętrznych (audytów) dotyczących zamówień publicznych u zamawiającego?

Data publikacji: 29-05-2015 Autor: Grzegorz Mazurek

Kontrola wewnętrzna powinna wykrywać możliwie największe spektrum nieprawidłowości, z naciskiem na takie, które grożą największymi konsekwencjami tym podmiotom, które zarządzają jednostkami stosującymi pzp. Największe konsekwencje związane są z takimi naruszeniami, których skutkiem jest niestosowanie pzp wówczas, gdy z prawa wynika obowiązek stosowania tej ustawy.

Aby wykryć takie zagrożenia, trzeba dokonać analizy dokumentów wewnętrznych zamawiającego, takich jak plany finansowe, wnioski wewnętrzne w sprawie udzielania zamówień do 30 000 euro (zebranie wniosków z wszystkich jednostek zamawiającego).

Podstawowym problemem kontroli wewnętrznych jest to, że skupiają się na sprawdzaniu postępowań prowadzonych, natomiast nie analizują pełnej skali wydatków danego zamawiającego.

Tymczasem wszczęcie kontroli wewnętrznej powinno być związane z:

 

  • uzyskaniem informacji na temat wszystkich wydatków;
  • uzyskaniem informacji na temat planu zamówień publicznych;
  • uzyskaniem informacji na temat działania regulaminu wydatków do 30 000 euro.


Podstawową wartością, jaką zamawiający powinni zyskać dzięki przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych, jest więc odpowiedź na pytanie, które wydatki powinni sumować, a które mogą być dokonywane oddzielnie.

Jeśli chodzi o postępowania prowadzone (czyli takie, które są ogłoszone lub mają być ogłoszone), podstawową rolą kontroli wewnętrznych powinna być ochrona zamawiającego przed korektami finansowymi, które mogą zostać nałożone w przypadku postępowań dofinansowanych ze środków UE. Z uwagi na to, że taryfikatory korekt finansowych są jawne, audytor wewnętrzny w trakcie kontroli może zastosować tabele korekt w odniesieniu do prowadzonych postępowań, sygnalizując ryzyko stwierdzenia naruszeń.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne