Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Problemowe „doświadczenie”

Data publikacji: 02-09-2009 Autor: Elżbieta Tomaka
Tagi:    konsorcjum   referencje
Autor: Bartłomiej Brosz

Jeżeli występujący w konsorcjum wykonawca ma na swoim koncie jedynie częściowy udział w realizacji zamówienia, nie powinien w innym postępowaniu wykazywać, że zrealizował całe zamówienie wykonane przez konsorcjum.

Zgodne z postanowieniem art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) o zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się zatem do ustalenia, że zamówienie publiczne może być udzielone tylko takiemu wykonawcy, który jest zdolny do wykonania danego zamówienia.

Zdolny wykonawca

Jednym z elementów oceny zdolności wykonawcy ubiegającego się o wykonanie zamówienia publicznego jest posiadanie przez niego odpowiedniego doświadczenia. Wymóg ten wiąże się bezpośrednio z odpowiednią znajomością technologii czy metodologii, w jakiej wykonane ma być zamówienie, tzw. know-how oraz wiedzą (kwalifikacjami) osób, które bezpośrednio będą wykonywać zamówienie.

 

W tym celu zamawiający ma możliwość określenia warunków wymaganych od wykonawców w zakresie niezbędnego doświadczenia. Warunki te powinny odpowiadać przedmiotowi zamówienia w taki sposób, aby zapewnić efekt w postaci należytego wykonania zamówienia publicznego. Jedynym ograniczeniem dla zamawiającego w tym zakresie jest zakaz określania warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, ale to nie jest przedmiotem niniejszego artykułu.

 

Jak wykazano powyżej, istota unormowania zawartego w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp sprowadza się do ustalenia, czy podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (wykonawca) jest zdolny do wykonania takiego zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne