Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Zużycie techniczne budynków

Data publikacji: 07-05-2015 Autor: Roman Niżyński
Tagi:    ochrona środowiska

Trwałość obiektów budowlanych może być bardzo różna. Z jednej strony w ruinę popadają kilkunastoletnie budynki, a z drugiej niezmiennie trwają budowle istniejące ponad tysiąc lat.  Od czego to zależy?

Wpływ na trwałość obiektu budowlanego ma przede wszystkim materiał, z którego został wybudowany (nie oglądalibyśmy obecnie piramid, gdyby wzniesiono je z drewna, a nie z bloków skalnych). Znaczenie ma także rodzaj rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych podczas budowy obiektu oraz inne elementy projektu, np. dotyczące ukształtowania połaci dachowych lub odpowiedniego uformowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Ponadto do szybszego zużycia technicznego budynków i budowli mogą w znaczący sposób przyczynić się błędy wykonawcze, przy czym szczególne znaczenie dla trwałości obiektów ma jakość robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych oraz elementów narażonych na stałe działanie czynników atmosferycznych (np. pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, izolacji).

Powyższe czynniki (materiał, konstrukcja, wykonawstwo) należy zaliczyć do grupy przyczyn zużycia obiektów związanych z procesem inwestycyjnym – projektowaniem i budową. Kolejne czynniki mają związek ze sposobem użytkowania i utrzymaniem obiektów. Obiekt powinien być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Każda nieprawidłowa zmiana w tym zakresie (np. dotycząca znacznego zwiększenia obciążeń konstrukcji bez odpowiedniego wzmocnienia układu konstrukcyjnego albo zainstalowanie w budynku maszyn wywołujących duże drgania) może być przyczyną szybszego zużycia budynku lub budowli.

Decydujące znaczenie dla trwałości obiektu ma jego utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym przez monitorowanie uszkodzeń, odpowiednią konserwację, poprawne wykonywanie napraw bieżących oraz napraw (robót budowlanych) dotyczących zasadniczych elementów obiektu. Niewłaściwie przeprowadzone remonty (np. powszechnie stosowana wymiana drewnianej stolarki okiennej na szczelną z profili z tworzyw sztucznych przy braku właściwej wentylacji pomieszczeń, powodująca powstawanie pleśni i grzybów na wewnętrznych powierzchniach przegród) są często przyczyną szybkiej degradacji obiektów.

Następna grupa przyczyn zużycia obiektów budowlanych wynika z ich lokalizacji. Negatywny wpływ na budynek może mieć usytuowanie w jego pobliżu ruchliwej drogi lub ulicy o dużym natężeniu ruchu samochodów ciężarowych, co wywołuje drgania przenoszone na konstrukcję obiektu. W budynku zacienionym przez sąsiednią zabudowę przy zwiększonej ilości opadów atmosferycznych mogą powstać problemy z zawilgoceniem ścian, a następnie z rozwojem w jego wnętrzu grzybów i pleśni. Innym powodem zawilgocenia ścian budynku może być podniesienie poziomu wód gruntowych. Do zwiększenia zużycia obiektów budowlanych mogą się także przyczynić wydarzenia losowe związane z działalnością człowieka (np. ruchy gruntu na terenach zagrożonych przez szkody górnicze) albo działania sił natury (powodzie, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne). Oczywiście wszystkie te przyczyny występują w określonym czasie – wraz z jego upływem zwiększa się możliwość ich oddziaływania na obiekt.

Zużycie techniczne obiektów a prawo budowlane

Jedna z zasadniczych części ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud.) odnosi się do sprawy utrzymania (w odpowiednim stanie technicznym) obiektów budowlanych. Już w art. 5 ust. 2 pr. bud. wskazano na konieczność właściwego utrzymania obiektów, a także zamieszczono odniesienie do problemu zużycia technicznego obiektów budowlanych, nie posługując się jednak tym pojęciem wprost: „Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (…)”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne