Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jakość personelu wykonawcy

Data publikacji: 07-05-2015 Autor: Anna Packo
Autor: Rys. B. Brosz

Wyrok C-601/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzucił nowe światło na kwestię badania i oceny kwalifikacji osób mających wykonywać zamówienie.

Znaczenia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał lub TSUE) dla stosowania zamówień publicznych nie trzeba udowadniać i nie można nie doceniać. Niektóre jednak wyroki są nie do przecenienia z punktu widzenia praktyki zamówieniowej i sposobu postępowania przez zamawiających. Jednym z takich wyroków jest wydany 26 marca 2015 r. wyrok w sprawie C-601/13 (Ambisig). Dotyczy on bowiem kwestii, która od dawna była podnoszona w środowisku związanym z zamówieniami, a mianowicie badania i oceny kwalifikacji osób mających wykonywać zamówienie. Dodatkowo – w związku z wprowadzonym obowiązkiem stosowania kryteriów pozacenowych – wyrok ten jest wyjątkowo na czasie i jest on ważny nie tylko dla zamawiających, lecz także dla wykonawców.

W wyroku C-601/13 Trybunał wskazał, że „przy udzielaniu zamówienia na świadczenie usług o charakterze intelektualnym, szkolenia i doradztwa, art. 53 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi nie sprzeciwia się ustanowieniu przez instytucję zamawiającą kryterium, które pozwala na ocenę zdolności ekip zaproponowanych konkretnie przez ubiegających się dla wykonania tego zamówienia, i które uwzględnia skład ekipy, a także doświadczenie i życiorysy jej członków”.

Rozstrzygnięcie to wydawałoby się błahe, gdyby nie fakt, że w rzeczywistości nie dotyczy ono jedynie usług szkolenia i doradztwa czy usług o charakterze intelektualnym, ale zamówień publicznych w ogóle, a więc zasadniczo wszystkich usług, dostaw i robót budowlanych, co do których zachodzi okoliczność omawiana przez Trybunał.

Stan faktyczny sprawy

Przedmiotem zamówienia w rozstrzyganej przez TSUE sprawie było świadczenie usług szkolenia i doradztwa. Zamawiający, w ramach kryteriów oceny ofert, oprócz ceny przewidział następujące kryteria: ocena ekipy (skład ekipy, doświadczenie i ocena życiorysów) oraz jakość i zalety oferowanej usługi, w tym:

1) zaproponowana struktura wraz z programem prac;
2) opis technik, jakie będą stosowane, i metod działania;
3) opis metod weryfikacji i kontroli jakości pracy w ramach poszczególnych dziedzin działania.

Zdaniem zamawiającego kryteria te miały na celu ocenę konkretnej ekipy technicznej, jaką wykonawca proponuje przeznaczyć do prac, jakie miały zostać wykonane wskutek zamówienia. Według niego doświadczenie proponowanej ekipy technicznej jest cechą charakterystyczną oferty, a nie cechą charakterystyczną wykonawcy. Stanowisko to podzielił również sąd krajowy, który uznał, że kryterium nie dotyczyło bezpośrednio ani pośrednio sytuacji, zdolności lub cech charakterystycznych lub innych elementów faktycznych dotyczących wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne