Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Niedozwolona współpraca

Data publikacji: 07-05-2015 Autor: Konrad Majewski, Kamil Stolarski
Tagi:    siwz   ppp   fidic   zmowa

Artykuł 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje dokonywania uzgodnień we wszystkich przetargach, bez względu na status organizatora, przedmiot przetargu czy charakter zamówienia.

Przetarg jest typową instytucją wolnorynkową, która pozwala zamawiającemu na zawarcie umowy na najkorzystniejszych warunkach, na jakie mogą przystać wykonawcy. Niektórzy wykonawcy zamiast stosować się do reguł wyznaczonych przepisami prawa i konstruować swe oferty samodzielnie, zmawiają się z innymi uczestnikami przetargu, rezygnując z konkurowania na rzecz współpracy nieuczciwej w stosunku do zamawiającego. Wówczas sens przetargu staje pod znakiem zapytania. Jego istotą jest przecież możliwość wyboru najkorzystniejszej spośród wielu propozycji. Tymczasem w sytuacji, gdy uczestnicy przetargu zmawiają się, to składają oni de facto jedną wspólnie ustaloną ofertę. Dotyczy to zarówno przetargów prywatnych, przeprowadzanych na podstawie reguł ustawy Kodeks cywilny, jak i publicznych, których zasady normuje ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Zmowy przetargowe – definicja

Ustawowa definicja zmowy przetargowej znajduje się w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: ukik). Cytowany przepis stanowi, że zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składania ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. Przepis ten zakazuje dokonywania uzgodnień we wszystkich przetargach, bez względu na status organizatora, przedmiot przetargu czy charakter zamówienia (publiczny czy prywatny). W przypadku przetargów pozostających poza systemem zamówień publicznych, dla zastosowania art. 6 ukik konieczna jest szczególna analiza przesłanki interesu publicznego1. W każdym postępowaniu przetargowym, niezależnie od formy, musi być bowiem zachowana konkurencja. Istotą przetargu jest współzawodnictwo między oferentami ubiegającymi się o zamówienie. Efektywna procedura przetargowa umożliwia wybór oferty najkorzystniejszej pod względem ceny lub relacji ceny do innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu przetargu i prowadzi do racjonalizacji wydatków.

Do naruszenia interesu publicznego dochodzi, gdy skutki określonych działań mają charakter powszechny; muszą więc dotykać wszystkich potencjalnych podmiotów na danym rynku, a nie jedynie ich ściśle określonej grupy.

Zmowa przetargowa ma miejsce, gdy uczestnicy przetargu ustalają między sobą warunki składanych ofert. Mogą to czynić sami przedsiębiorcy przystępujący do przetargu, jak również przedsiębiorcy z organizatorem przetargu. Celem zmowy jest doprowadzenie do tego, by realizacja zamówienia przypadła konkretnemu wykonawcy. Zmową przetargową jest także ustalanie przez zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) pod konkretnego wykonawcę. Zdarza się bowiem, że zamawiający opisuje przedmiot zamówienia z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji, ustalając takie wymogi co do parametrów technicznych lub jakościowych, które może spełnić tylko produkt oferowany przez jednego wykonawcę2

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne