Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych

Data publikacji: 06-05-2015 Autor: Michał Zastrzeżyński

Właściwy dobór urządzeń klimatyzacyjnych zależy m.in. od typu i wielkości pomieszczenia, liczby przebywających w nim osób, a także od możliwości technicznych montażu urządzenia.

Z uwagi na to, że zbliża się okres letni, wiele podmiotów rozważa możliwość zakupu urządzeń klimatyzacyjnych. Z całą pewnością są wśród nich także dysponenci środków publicznych, którzy przy planowaniu takiego wydatku muszą pamiętać o zobowiązaniu do przeprowadzenia właściwej procedury (zmierzającej do wyłonienia podmiotu, który zrealizuje ten zakup). W szczególności gdy wartość zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro, konieczne będzie zastosowanie jednego z trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Choć niniejszy artykuł nie rozstrzyga kwestii celowości tego typu zakupu w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, to jednak należy podkreślić, że zapewnienie właściwych warunków w pomieszczeniach biurowych – szczególnie optymalnej temperatury – zwiększa komfort pracy, przez co pozytywnie wpływa na wydajność realizacji obowiązków służbowych.

Rodzaje klimatyzatorów

Analiza typów klimatyzatorów w niniejszym artykule pomija urządzenia przenośne. Wynika z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, ze względu na ograniczoną wydajność klimatyzatory przenośne mają zastosowanie raczej w pomieszczeniach mieszkalnych aniżeli w pomieszczeniach biurowych. Po drugie, wartość tych urządzeń nie jest na tyle duża, aby zaistniała konieczność stosowania przepisów pzp. Co prawda, może wystąpić sytuacja, w której zamawiający będzie jednocześnie nabywał kilkadziesiąt urządzeń przenośnych, co spowoduje, że ich łączna wartość przekroczy próg 30 000 euro, jednak sytuacja taka jest mało prawdopodobna ze względu na brak uzasadnienia ekonomicznego oraz funkcjonalnego takiego rozwiązania.

Podstawowym kryterium podziału klimatyzatorów jest sposób lub typ montażu. Biorąc pod uwagę taki podział, można wyróżnić klimatyzatory: ścienne, podstropowe, kasetowe, kanałowe. Właściwy dobór urządzeń klimatyzacyjnych zależy od możliwości technicznych ich montażu. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, bezwzględnie zobowiązany jest do wskazania, jakiego typu urządzenia oczekuje. Brak takiego wskazania stanowi bowiem poważne naruszenie art. 29 ust. 1 pzp przez niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.

Urządzenia klimatyzacyjne klasyfikowane są również ze względu na liczbę jednostek wewnętrznych. W takim przypadku można wyodrębnić klimatyzatory typu split oraz multisplit. Klimatyzatory typu split są jednymi z najbardziej popularnych na rynku. Składają się one z jednostki zewnętrznej oraz jednej (w klimatyzatorach typu split) lub kilku (multisplit) jednostek wewnętrznych. Jednostka zewnętrzna montowana jest na elewacji budynku, natomiast jednostki wewnętrzne montuje się w pomieszczeniach biurowych.

W zależności od pełnionej funkcji można wyróżnić klimatyzatory posiadające jedynie funkcję chłodzenia oraz takie, które mają funkcję grzewczo-chłodzącą. Dobór urządzenia z odpowiednią funkcjonalnością zależy bezpośrednio od potrzeb zamawiającego. Jeżeli w pomieszczeniach istnieje już inny system ogrzewania, to nie ma potrzeby, aby zamawiane klimatyzatory posiadały funkcję grzewczą. Jednak należy podkreślić, że większość urządzeń oferowanych na rynku posiada tę funkcję, więc może się zdarzyć, że mimo braku takiego wymogu wykonawcy zaoferują klimatyzator z taką funkcjonalnością ze względu na znikome różnice cenowe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne