Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Realne doświadczenie konsorcjum

Data publikacji: 06-05-2015 Autor: Jakub Majerski

Choć ustawodawca umożliwił wykonawcom wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, to rodzi się jednak pytanie, czy łączenie (sumowanie) zasobów jest zawsze dopuszczalne.

Jeżeli chcemy położyć płytki w łazience, to za fachowca uznamy kogoś, kto osobiście położył płytki w co najmniej trzech łazienkach i ma w związku z tym dobre referencje. Jak się zatem zachowamy, kiedy zjawi się u nas trzech panów, z których każdy ma w dorobku tylko jedną wyłożoną łazienkę? Nawet, jeśli będą oni dowodzić, że choć każdy z osobna nie ma wymaganego doświadczenia, to wszyscy trzej w sumie już tak, a zatem razem (jako konsorcjum) położą płytki w łazience, to zapewne podziękujemy panom za fatygę, wskazując, że nie o tak pojmowane doświadczenie nam chodzi. Wpuszczenie trzech niedoświadczonych wykonawców do naszej łazienki może być bowiem ryzykowną decyzją. Przypuść­my, że następną osobą zainteresowaną wyłożeniem łazienki płytkami jest dekarz. Przyznaje, że choć na płytkach się nie zna, to będzie korzystać z doświadczenia fachowca, który ma wymagane doświadczenie (wyłożył co najmniej trzy łazienki). Jednak na pytanie o sposób korzystania z tego doświadczenia (i na sugestię, by zatrudnił doświadczonego płytkarza jako podwykonawcę, który w istocie – jako fachowiec – będzie kładł płytki), odpowiada, że będzie korzystał z konsultacji i porad tego fachowca (z jego know how), udzielanych np. telefonicznie. Zatem również dekarzowi podziękujemy za fatygę, z uwagi na oczywiste wątpliwości co do jakości wykonanego remontu łazienki.

Opisane wyżej zachowanie jest racjonalne, ponieważ nie zamierzamy ryzykować prywatnych pieniędzy, lecz chcemy wydać je w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Wypisz – wymaluj, myślimy, jak nakazuje ustawa o finansach publicznych (art. 44 ust. 2).

Czy takie zdroworozsądkowe podejście nie powinno mieć zatem również zastosowania przy wydatkowaniu środków publicznych?

Jakie zasoby można połączyć w ramach konsorcjum

Problematyczne może się okazać właściwe odczytanie art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Przepis ten, wprowadzony do ustawy w 2006 r., wskazuje, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.

Co do zasady nikt nie kwestionuje możliwości wspólnego ubiegania się o zamówienie: jest zamówienie, ale samodzielnie nie damy rady, więc połączmy zasoby i stwórzmy konsorcjum, złożymy ofertę i wygramy. Jednak pozostaje zadać pytanie, czy łączenie (sumowanie) zasobów jest zawsze dopuszczalne, a precyzyjniej – czy jest możliwe sumowanie tego, czego łączyć się nie da.

Eksperci ds. zamówień publicznych sygnalizują, że o ile przy ocenie spełnienia warunków postępowania możliwe i logiczne jest łączenie w ramach konsorcjum potencjałów odnoszących się do zasobów technicznych (np. sprzętu), osób zdolnych do wykonania zamówienia czy sytuacji finansowej poszczególnych członków konsorcjum, o tyle zasoby związane z wiedzą i doświadczeniem nie zawsze mogą być przedmiotem obrotu. Wiedzy i doświadczenia nie można zbyć ani przenieść na inny podmiot.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne