Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Dlaczego wykonawca składający ofertę nie może wykorzystać potencjału podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień?

Data publikacji: 06-05-2015 Autor: Grzegorz Mazurek

W bardzo wielu przypadkach wykonywanie działalności koncesjonowanej bez wymaganej koncesji jest wręcz zabronione. Na przykład w myśl art. 49 ustawy o ochronie osób i mienia kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wykonawca, który realizowałby zamówienie w zakresie ochrony osób i mienia, polegając na uprawnieniach innego podmiotu, mógłby zostać oskarżony i skazany. Należy podkreślić, że podmiot posiadający koncesję, licencję lub zezwolenie, lub choćby wpis do działalności regulowanej, podlega kontroli i może takie uprawnienia utracić.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 wspomnianej ustawy utrata koncesji może nastąpić np. w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa, nie zawarł umowy ubezpieczenia, dopuścił do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego przez osobę niewpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Gdyby dane zamówienie było wykonywane przez inny podmiot niż posiadający uprawnienia, to nawet w wypadku rażąco nieprawidłowego wykonywania zamówienia nie można by było odebrać mu koncesji, ponieważ takowej nie posiada.

Warto przy tym pamiętać o regulacji art. 26 ust. 2e pzp, dotyczącego solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego z tytułu udostępnienia zasobów.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne