Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Wartość całości czy części zamówienia

Zamierzam udzielić zamówienia w częściach na robotę budowlaną polegającą na przebudowie stacji uzdatniania wody. Wartością zamówienia poszczególnych części będzie łączna ich wartość (zgodnie z art. 32 ust. 4 pzp). Art. 6a nie ma tutaj zastosowania ze względu na zbyt wysoką wartość części zamówienia. Czy wartość zamówienia ogółem, która odnosi się do stosowania przepisów ustawy, zastosuję do każdej z części? W jaki sposób należy zaznaczyć w siwz i ogłoszeniu udzielanie zamówienia w częściach?

 

Art. 33 ust. 4 pzp daje zamawiającemu możliwość takiego przygotowania postępowania, by wykonawcy mogli składać oferty częściowe. Dzięki temu zamawiający może udzielać zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku skorzystania przez zamawiającego z powyższego uregulowania prawnego, niezależnie od tego, z którego ze wskazanych wyżej wariantów skorzysta – wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia, czyli każda część zamówienia ma wartość szacunkową całego zamówienia. W specyfikacji nie musimy zaznaczać informacji o szacunkowej wartości zamówienia, a jedynie że przedmiotem zamówienia jest większa całość, ale tylko w celu uwzględnienia tego w sposobie realizacji zamówienia, jeśli jest taka potrzeba albo w celu określenia zamówień uzupełniających. Zgodnie z art. 29 Pzp musimy dokładnie i jednoznacznie opisać przedmiot zamówienia. Jeśli więc w celu wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia należałoby wspomnieć o całym zakresie pozwolenia na budowę, zamawiający może to uczynić. Gdy natomiast nie ma takiej potrzeby, nie ma też obowiązku opisywania elementów wykraczających poza przedmiot zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne