Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Spółka z o.o. (cz. 1)

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Jest to bardzo elastyczny typ spółki, ponieważ może ona zostać ustanowiona w każdym prawnie dopuszczalnym celu. W praktyce najczęściej jest to cel gospodarczy. Można też tworzyć taką spółkę w celach charytatywnych.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością kwalifikujemy jako spółkę kapitałową. Przyjęta w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037 ze zm.) – dalej: ksh, konstrukcja dała podstawę, by uznać ją za optymalną formę prowadzenia działalności, w przypadku gdy jej podjęciem zainteresowana jest niewielka ilość osób.


Spółka z o.o.

 

Spółka handlowa, będąca formą pośrednią między spółką akcyjną a spółką jawną. W jej zawiązaniu może uczestniczyć jedna lub więcej osób, niemniej jednak należy pamiętać, iż zgodnie z art. 151 § 2 ksh nie może być ona zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jest to jednostka organizacyjna o charakterze korporacyjnym, co oznacza, że podmiotowość prawna związku osób tworzących organizację jest odrębną instytucją od podmiotowości prawnej jej członków.


Podstawą jest kapitał

Spółka ta cieszy się w obrocie gospodarczym dużym zainteresowaniem i sprawdza się znakomicie jako forma prowadzenia działalności pod postacią małych lub średnich przedsiębiorstw. Z jednej bowiem strony umożliwia realizację większych przedsięwzięć i opiera swe działania już na czynniku kapitałowym (co zbliża ją do spółki akcyjnej), z drugiej zaś nadal daje możliwość dość ścisłego kontrolowania i sprawowania bezpośredniego nadzoru przez wspólników (co zbliża ją do spółek osobowych).

 

Argumentami przemawiającymi za jej popularnością są przede wszystkim:

 

  • możliwość pracy wspólników w spółce,
  • brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki,
  • opodatkowanie jedynie formalnie pobranej dywidendy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne