Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Doroczny przegląd realizacji zamówień

Data publikacji: 08-04-2015 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Omawiamy dokument dotyczący aktualnego stosowania w praktyce przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje działające na terenie Unii Europejskiej.

Opublikowany w sierpniu 2014 r. Doroczny Przegląd Realizacji Zamówień Publicznych (ang. Annual Public Procurement Implementation Review, dalej: Przegląd)1 prezentuje, w jaki sposób stosowano na terenie Unii Europejskiej (UE) uregulowania dotyczące zamówień publicznych. Składa się on z trzech części:

A. Skala zamówień publicznych w Unii Europejskiej.
B. Przegląd krajowych instytucji ds. zamówień publicznych, krajowych uregulowań dotyczących środków ochrony prawnej oraz stosowania zamówień elektronicznych.
C. Implementacja unijnych uregulowań dotyczących zamówień publicznych.

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane najważniejsze elementy tego dokumentu.

A. Skala zamówień publicznych w UE

Wartość zamówień publicznych

Na wstępie Przeglądu jego autorzy zauważają, że w ciągu trzech lat udział zamówień publicznych w PKB spadł o 1% (z 20% w roku 2009 do 19% w roku 2011)2. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zamówienia publiczne publikowane są w TED (Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). W 2011 r. zostały w nim opublikowane zamówienia publiczne stanowiące tylko 3,4% PKB UE. Jednak od tej średniej unijnej zaobserwowano znaczące odchylenia w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich. Na jednym końcu skali uplasowały się Niemcy i Luksemburg (po 1,3%), Królestwo Niderlandów (1,6%) oraz Austria (1,8%), a na drugim – kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Polska i Rumunia, w wypadku których wartość zamówień publicznych opublikowanych w TED przekraczała dwukrotnie średnią unijną.

W latach 2010–2011 zaobserwowano obniżenie globalnej wartości ogłoszeń opublikowanych w TED o 4,8%, co w ujęciu monetarnym przełożyło się na 19 mld euro (spadek z 444 do 425 mld euro). W tym okresie największy spadek (w ujęciu wartościowym) zaobserwowano w: UK (o 15,2 mld), Hiszpanii (o 9 mld) oraz we Włoszech (o 7,2 mld), a w ujęciu procentowym w Portugalii (o 48,2%), Słowacji (o 26,4%) oraz Hiszpanii (o 26,4%). W pogrążonej w kryzysie gospodarczym Grecji zanotowano spadek o 14,4% (dodatkowo w poprzednim, 2010 r., wartość greckich zamówień publicznych spadła o 37,1% w porównaniu z rokiem 2009).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne