Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Doroczny przegląd realizacji zamówień

Data publikacji: 08-04-2015 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Omawiamy dokument dotyczący aktualnego stosowania w praktyce przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje działające na terenie Unii Europejskiej.

Opublikowany w sierpniu 2014 r. Doroczny Przegląd Realizacji Zamówień Publicznych (ang. Annual Public Procurement Implementation Review, dalej: Przegląd)1 prezentuje, w jaki sposób stosowano na terenie Unii Europejskiej (UE) uregulowania dotyczące zamówień publicznych. Składa się on z trzech części:

A. Skala zamówień publicznych w Unii Europejskiej.
B. Przegląd krajowych instytucji ds. zamówień publicznych, krajowych uregulowań dotyczących środków ochrony prawnej oraz stosowania zamówień elektronicznych.
C. Implementacja unijnych uregulowań dotyczących zamówień publicznych.

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane najważniejsze elementy tego dokumentu.

A. Skala zamówień publicznych w UE

Wartość zamówień publicznych

Na wstępie Przeglądu jego autorzy zauważają, że w ciągu trzech lat udział zamówień publicznych w PKB spadł o 1% (z 20% w roku 2009 do 19% w roku 2011)2. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zamówienia publiczne publikowane są w TED (Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). W 2011 r. zostały w nim opublikowane zamówienia publiczne stanowiące tylko 3,4% PKB UE. Jednak od tej średniej unijnej zaobserwowano znaczące odchylenia w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich. Na jednym końcu skali uplasowały się Niemcy i Luksemburg (po 1,3%), Królestwo Niderlandów (1,6%) oraz Austria (1,8%), a na drugim – kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Polska i Rumunia, w wypadku których wartość zamówień publicznych opublikowanych w TED przekraczała dwukrotnie średnią unijną.

W latach 2010–2011 zaobserwowano obniżenie globalnej wartości ogłoszeń opublikowanych w TED o 4,8%, co w ujęciu monetarnym przełożyło się na 19 mld euro (spadek z 444 do 425 mld euro). W tym okresie największy spadek (w ujęciu wartościowym) zaobserwowano w: UK (o 15,2 mld), Hiszpanii (o 9 mld) oraz we Włoszech (o 7,2 mld), a w ujęciu procentowym w Portugalii (o 48,2%), Słowacji (o 26,4%) oraz Hiszpanii (o 26,4%). W pogrążonej w kryzysie gospodarczym Grecji zanotowano spadek o 14,4% (dodatkowo w poprzednim, 2010 r., wartość greckich zamówień publicznych spadła o 37,1% w porównaniu z rokiem 2009).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne