Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Nierówność stron

Data publikacji: 08-04-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz   kary umowne   roboty budowlane

Czy korzystając z zasady swobody zawierania umów, wynikającej z art. 3531 kc, zamawiający mają nieograniczone możliwości tworzenia umów, których wzory stanowią część siwz?

Zamawiający ma uprzywilejowaną pozycję w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia. Przejawia się to już na etapie opisu przedmiotu zamówienia, w którym zamawiający określa pewien poziom standardu zamawianego produktu, z zachowaniem zasad wynikających z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Poziom ten może być na tyle wysoki, że nie każdy wykonawca funkcjonujący na danym rynku będzie mógł podjąć się wykonania zamówienia. Wysokie wymagania zamawiającego muszą być jednak uzasadnione istnieniem obiektywnych potrzeb i powinny urzeczywistniać założone cele. I nie chodzi tu tylko o rodzaj potrzeb, ale również o konkretne wymagania co do jakości, funkcjonalności czy żądanych parametrów technicznych. W przeciwnym razie – na co często zwraca uwagę Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) – wygórowane wymogi należy uznać za naruszenie art. 29 ust. 2 pzp.

 

  • Wyrok KIO z 18 kwietnia 2012 r. (KIO 678/12)


„Swoboda Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nie może bowiem prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców”.

Dominująca pozycja zamawiającego objawia się w tym, że to właśnie on określa warunki udziału w postępowaniu, stanowiące pierwsze sito dla wykonawców, którzy chcą realizować zamówienie. Oczywiście, określenie warunków udziału powinno z jednej strony zabezpieczać dobrze pojęty interes zamawiającego w przeprowadzeniu postępowania (którego celem jest zawarcie umowy i następnie jej realizacja), a z drugiej strony dać gwarancję ochrony interesów wykonawców ubiegających się o zamówienie. Sprecyzowanie odpowiednich warunków umożliwia wybór właściwego wykonawcy, który zrealizuje zamówienie w zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) i będzie znał specyfikę zamówienia, a także przewidzi ewentualne ryzyka mogące wystąpić w trakcie jego realizacji. Poziom warunków nie może być dowolny, a obiektywnym punktem odniesienia powinien być przedmiot danego zamówienia (zob. wyrok KIO z 13 czerwca 2011 r., KIO 1127/11).

Pozycja dominująca zamawiającego zauważalna jest nie tylko podczas prowadzenia postępowania, ale także na etapie realizacji umowy. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego albo istotne elementy umowy zawsze są opracowywane przez zamawiającego i stanowią część siwz, na co wskazuje art. 36 ust. 1 pkt 16 pzp. Niejednokrotnie wykonawcy próbują wpłynąć na kształt umowy, wykorzystując uprawnienie do wyjaśnienia treści siwz (z art. 38 ust. 2 pzp), wnioskując o dokonanie zmian konkretnych zapisów umowy. To zamawiający jednak decyduje ostatecznie o przyjęciu propozycji zmiany zapisów przedstawionej przez wykonawcę, kierując się przy tym własną korzyścią.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne