Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

II Forum zamówień publicznych na roboty budowlane

Data publikacji: 03-04-2015
Od lewej: Ewa Wiktorowska,...
Autor: Fot. Andrzej Goiński
Autor: Fot. Andrzej Goiński
Autor: Fot. Andrzej Goiński

Druga edycja Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane poświęcona była analizie problemów związanych ze zmianami, jakie wniosła nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. na gruncie robót budowlanych. Prelegenci podczas swoich wykładów i warsztatów starali się przedstawić praktyczne rozwiązania kwestii, które budzą największe wątpliwości.

Trzy dni konferencji były dla uczestników okazją do pozyskania praktycznej wiedzy i zdobycia informacji na temat sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się w codziennej pracy. Był to też czas spędzony w przyjaznej atmosferze, sprzyjający bezpośredniej wymianie poglądów i doświadczeń między uczestnikami.

Podczas tegorocznego FORUM gościliśmy wielu specjalistów zajmujących się zarówno procesem inwestycyjnym, jak i zamówieniami publicznymi, którzy podczas wykładów i warsztatów dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Błędy i nieprawidłowości w realizacji projektów infrastrukturalnych

Inauguracyjne wykłady – tradycyjnie już – wygłosili goście specjalni FORUM. Jako pierwszy zabrał głos Paweł Kaczkan, koordynator Zespołu ds. Odwołań od Kontroli Zamówień Publicznych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jego wystąpienie poświęcone było najczęstszym błędom, uchybieniom i nieprawidłowościom podczas realizacji projektów infrastrukturalnych w Polsce przedstawionym przez KE. Prelegent omówił zarówno przebieg procesu kontroli, jak i jego wyniki, wskazując na najczęstsze przyczyny nakładania korekt finansowych.

Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w UE

Pozacenowe kryteria oceny ofert w procedurach przetargowych na roboty budowlane w Unii Europejskiej omówił dr Paweł Nowicki, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Wskazał on na ostatnie zmiany w przepisach dyrektyw unijnych, których celem miała być m.in. walka z dyktatem kryterium najniższej ceny. Zdaniem prelegenta cel ten nie do końca został osiągnięty. Cennym spostrzeżeniem było wskazanie, że stosowanie dużej liczby kryteriów nie gwarantuje lepszej realizacji zamówienia. W ramach tego wykładu omówione zostały też kryteria społeczne w robotach budowlanych, a także związane z nimi różne praktyki państw członkowskich UE.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne