Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

II Forum zamówień publicznych na roboty budowlane

Data publikacji: 03-04-2015
Od lewej: Ewa Wiktorowska,...
Autor: Fot. Andrzej Goiński
Autor: Fot. Andrzej Goiński
Autor: Fot. Andrzej Goiński

Druga edycja Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane poświęcona była analizie problemów związanych ze zmianami, jakie wniosła nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. na gruncie robót budowlanych. Prelegenci podczas swoich wykładów i warsztatów starali się przedstawić praktyczne rozwiązania kwestii, które budzą największe wątpliwości.

Trzy dni konferencji były dla uczestników okazją do pozyskania praktycznej wiedzy i zdobycia informacji na temat sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się w codziennej pracy. Był to też czas spędzony w przyjaznej atmosferze, sprzyjający bezpośredniej wymianie poglądów i doświadczeń między uczestnikami.

Podczas tegorocznego FORUM gościliśmy wielu specjalistów zajmujących się zarówno procesem inwestycyjnym, jak i zamówieniami publicznymi, którzy podczas wykładów i warsztatów dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Błędy i nieprawidłowości w realizacji projektów infrastrukturalnych

Inauguracyjne wykłady – tradycyjnie już – wygłosili goście specjalni FORUM. Jako pierwszy zabrał głos Paweł Kaczkan, koordynator Zespołu ds. Odwołań od Kontroli Zamówień Publicznych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jego wystąpienie poświęcone było najczęstszym błędom, uchybieniom i nieprawidłowościom podczas realizacji projektów infrastrukturalnych w Polsce przedstawionym przez KE. Prelegent omówił zarówno przebieg procesu kontroli, jak i jego wyniki, wskazując na najczęstsze przyczyny nakładania korekt finansowych.

Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w UE

Pozacenowe kryteria oceny ofert w procedurach przetargowych na roboty budowlane w Unii Europejskiej omówił dr Paweł Nowicki, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Wskazał on na ostatnie zmiany w przepisach dyrektyw unijnych, których celem miała być m.in. walka z dyktatem kryterium najniższej ceny. Zdaniem prelegenta cel ten nie do końca został osiągnięty. Cennym spostrzeżeniem było wskazanie, że stosowanie dużej liczby kryteriów nie gwarantuje lepszej realizacji zamówienia. W ramach tego wykładu omówione zostały też kryteria społeczne w robotach budowlanych, a także związane z nimi różne praktyki państw członkowskich UE.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne