Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Jakie wartości należy porównać, przystępując do weryfikacji oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Data publikacji: 03-04-2015 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Kilka dni temu przez portale społecznościowe i fora, na których wymieniają się wiedzą i doświadczeniem uczestnicy procesu udzielania zamówień publicznych, przetoczyła się dyskusja na temat orzeczenia KIO 148/15.

Orzeczenie to zostało wydane na gruncie art. 90 ust. 1 pzp, zgodnie z którym jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Można oczywiście dyskutować, czy przepis jest prawidłowo skonstruowany, ale nie można wymagać od zamawiających, aby działali wbrew niemu. Ma on bowiem charakter powszechnie i bezwzględnie obowiązujący, a orzeczenie, które pomija ten fakt, nie powinno funkcjonować w obrocie prawnym. Izba stwierdza bowiem: „Co prawda (…) w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wskazano, że wartość ta [szacunkowa wartość zamówienia] ma być powiększona o ten podatek, jednak (…) należy porównywać ze sobą rzeczy porównywalne, czyli wartość netto z netto lub brutto z brutto, inaczej już na samym wstępie porównanie to będzie obarczone wadą w istotny sposób fałszującą jego wynik (…)”. Tymczasem art. 90 ust. 1 pzp odwołuje się do pojęcia szacunkowej wartości zamówienia, która – zgodnie z definicją wskazaną w art. 32 ust. 1 pzp – jest wartością netto.


Eliza Grabowska-Szweicer
radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prowadzi indywidualną praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne