Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Jakie wartości należy porównać, przystępując do weryfikacji oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Data publikacji: 03-04-2015 Autor: Jerzy Wysocki

Artykuł 90 ust. 1 pzp ma na celu wskazać uprawnienia i obowiązki osoby oceniającej oferty pod kątem stwierdzenia, czy cenę zaoferowaną przez wykonawcę można uznać za rażąco niską. Ponieważ uważam, że orzecznictwo ma pomagać zamawiającym w podejmowaniu prawidłowych decyzji, to wyrok KIO 148/15 przyjmuję z dużym zadowoleniem.

Celem badania cen ofert jest m.in. weryfikacja, czy za podaną cenę wykonawca może prawidłowo zrealizować zamówienie, a także przeciwdziałanie sytuacjom, w których wykonawcy utrudniają innym dostęp do rynku przez oferowanie dostaw, usług czy robót budowlanych poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia (czyn nieuczciwej konkurencji). Nieprecyzyjne określenie „wartość zamówienia”, użyte w art. 90 ust. 1 pzp (dotyczącym określenia progu, od którego zamawiający ma obowiązek sprawdzenia, czy zaoferowana cena nie jest rażąco niska), moim zdaniem wskazuje na konieczność rezygnacji z wykładni językowej tego przepisu. Uważam, że w tym wypadku należy zastosować wykładnię celowościową (przepis musi być tłumaczony tak, aby był najbardziej zdatnym środkiem do osiągnięcia celu ustawy) lub funkcjonalną (należy tak interpretować przepis prawny, by uwzględnić jego funkcję). Moim zdaniem próba porównywania ceny netto z ceną brutto, co niektórzy postulują, przeczy powyższym zasadom. Cel przepisu dla mnie jest jasny: porównanie ceny oferty z wartością, jaką wyliczył zamawiający. Jeśli są duże rozbieżności między nimi, zamawiający ma obowiązek wyjaśnić, czy cena wskazana w ofercie jest realna, czyli czy za tę cenę możliwe jest prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne