Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ochrona osób i mienia

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Piotr Jabłoński
Autor: Bartłomiej Brosz

Przygotowując postępowanie na usługi ochrony, należy w szczególności określić ich formę, zakres, czas, obszar, wymagania względem pracowników, ale także pamiętać o wymaganych przez prawo koncesjach czy licencjach.

Kwestia usług ochroniarskich w polskim ustawodawstwie została opisana w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DzU nr 114, poz. 740 ze zm.) – dalej: uom.

Działalność ochroniarska – z wyjątkiem przewidzianym w art. 15 ust. 2 w zw. z art. 3 pkt 2 uom, dotyczącym wyłącznie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego – jest w Polsce koncesjonowana.

 

Tak więc podmioty chcące się nią zajmować, muszą spełnić szereg wymogów formalno-prawnych. Z punktu widzenia zamawiającego, mając na względzie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), istotną rolę odgrywać będzie dokument koncesyjny wydawany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, określający zakres i formę prowadzenia tych usług. Ważne będą także dokumenty wymagane względem osób zatrudnianych przez podmioty posiadające koncesję.

 

Stosownie do przepisów zawartych w rozdziale 5 uom wykonywanie niektórych określonych czynności wymaga posiadania wydawanej przez komendanta wojewódzkiego policji licencji pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego. Licencje dzielą się na pierwszego i drugiego stopnia. Ustawodawca zawarł w art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 uom enumeratywny katalog czynności, do wykonywania których konieczne jest posiadanie licencji. Pamiętać należy, że licencję wydaje się na czas nieokreślony, lecz co istotne – wygasa ona z mocy prawa w przypadku niewykonywania przez pracownika ochrony zawodu przez okres dłuższy niż 2 lata. Formułując opis przedmiotu zamówienia, należy mieć także na względzie to, do czego ustawowo ma prawo pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów.


Formy ochrony

 

1. Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

  • bezpośredniej,
  • stałej,
  • doraźnej ochronie fizycznej,
  • zabezpieczenia technicznego.

 

2. Ochrona fizyczna może polegać na:

  • stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
  • konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

 

3. Ochrona za pomocą zabezpieczenia technicznego sprowadza się do montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne