Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Ochrona osób i mienia

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Piotr Jabłoński
Autor: Bartłomiej Brosz

Przygotowując postępowanie na usługi ochrony, należy w szczególności określić ich formę, zakres, czas, obszar, wymagania względem pracowników, ale także pamiętać o wymaganych przez prawo koncesjach czy licencjach.

Kwestia usług ochroniarskich w polskim ustawodawstwie została opisana w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DzU nr 114, poz. 740 ze zm.) – dalej: uom.

Działalność ochroniarska – z wyjątkiem przewidzianym w art. 15 ust. 2 w zw. z art. 3 pkt 2 uom, dotyczącym wyłącznie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego – jest w Polsce koncesjonowana.

 

Tak więc podmioty chcące się nią zajmować, muszą spełnić szereg wymogów formalno-prawnych. Z punktu widzenia zamawiającego, mając na względzie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), istotną rolę odgrywać będzie dokument koncesyjny wydawany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, określający zakres i formę prowadzenia tych usług. Ważne będą także dokumenty wymagane względem osób zatrudnianych przez podmioty posiadające koncesję.

 

Stosownie do przepisów zawartych w rozdziale 5 uom wykonywanie niektórych określonych czynności wymaga posiadania wydawanej przez komendanta wojewódzkiego policji licencji pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego. Licencje dzielą się na pierwszego i drugiego stopnia. Ustawodawca zawarł w art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 uom enumeratywny katalog czynności, do wykonywania których konieczne jest posiadanie licencji. Pamiętać należy, że licencję wydaje się na czas nieokreślony, lecz co istotne – wygasa ona z mocy prawa w przypadku niewykonywania przez pracownika ochrony zawodu przez okres dłuższy niż 2 lata. Formułując opis przedmiotu zamówienia, należy mieć także na względzie to, do czego ustawowo ma prawo pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów.


Formy ochrony

 

1. Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

  • bezpośredniej,
  • stałej,
  • doraźnej ochronie fizycznej,
  • zabezpieczenia technicznego.

 

2. Ochrona fizyczna może polegać na:

  • stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
  • konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

 

3. Ochrona za pomocą zabezpieczenia technicznego sprowadza się do montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne