Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Usługi serwisowe

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Maciej Hazy

Im bardziej złożone rozwiązanie, tym większe ryzyko wystąpienia awarii. Jeśli jednak już się zdarzy, powinna być jak najszybciej usunięta. Specyfikacja musi więc precyzyjnie pokazywać oczekiwania wobec takich usług.

Złożoność systemów IT stawia bardzo wysoko poprzeczkę przy dokonywaniu ich zakupów w granicach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Szczególnie dobrze uwypukla to zagadnienie opublikowany na stronie internetowej UZP dokument pod nazwą „Rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień na systemy informatyczne”, gdzie zagadnieniu właściwego sformułowania wymagań i zakresu usług serwisowych poświęcono sporo uwagi.

 

Opis przedmiotu zamówienia, jakim są usługi serwisowe systemów informatycznych, powinien jasno i szczegółowo opisywać nasze oczekiwania wobec sposobu i zakresu świadczonych usług. Wymagania te powinny być sprecyzowane w takim stopniu, aby nie pozostawić wykonawcom żadnych wątpliwości czy swobody w zakresie ich interpretacji. Taka sama precyzja opisu dotyczy zapisów odnośnie serwisu, wprowadzonych w istotnych postanowieniach umowy.

Dokładnie i precyzyjnie

Zarówno opis przedmiotu zamówienia, jak i istotne postanowienia umowy określają tzw. SLA (ang: Service Level Agreement – nie ma dobrego tłumaczenia tego określenia), która to forma umowy w wyraźny sposób definiuje – zgodnie z przyjętymi dobrymi praktykami – jak powinny być świadczone poszczególne elementy usługi.  I choć samo pojęcie SLA jest szersze zarówno ze względu na swój rodowód, jak i obecne wykorzystanie, bo dotyczy nie tylko umów o charakterze serwisowym, jednak w tym obszarze jest ono w informatyce często stosowane i umowy o świadczenie różnych usług związanych z utrzymaniem systemu są konstruowane zgodnie z tymi wzorcami.

 

W przeciwieństwie do innych przedmiotów zamówienia (gdzie możemy sobie pozwolić na pewną swobodę pozwalającą wykonawcom na złożenie ofert spełniających minimalne wymagania, ale jednak różnych), przygotowując opis wymagań wobec usług serwisowych, powinniśmy mieć jasno sprecyzowaną wizję poszczególnych składowych tych usług oraz parametrów, które pozwolą zaspokoić nasze potrzeby.

Usługi serwisowe są postrzegane głównie jako usuwanie usterek i awarii. Prace te stanowią tylko podgrupę ze wszystkich usług, które mogą być świadczone dla systemu informatycznego od momentu jego przekazania do produkcyjnego użytkowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne