Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Usługi serwisowe

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Maciej Hazy

Im bardziej złożone rozwiązanie, tym większe ryzyko wystąpienia awarii. Jeśli jednak już się zdarzy, powinna być jak najszybciej usunięta. Specyfikacja musi więc precyzyjnie pokazywać oczekiwania wobec takich usług.

Złożoność systemów IT stawia bardzo wysoko poprzeczkę przy dokonywaniu ich zakupów w granicach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Szczególnie dobrze uwypukla to zagadnienie opublikowany na stronie internetowej UZP dokument pod nazwą „Rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień na systemy informatyczne”, gdzie zagadnieniu właściwego sformułowania wymagań i zakresu usług serwisowych poświęcono sporo uwagi.

 

Opis przedmiotu zamówienia, jakim są usługi serwisowe systemów informatycznych, powinien jasno i szczegółowo opisywać nasze oczekiwania wobec sposobu i zakresu świadczonych usług. Wymagania te powinny być sprecyzowane w takim stopniu, aby nie pozostawić wykonawcom żadnych wątpliwości czy swobody w zakresie ich interpretacji. Taka sama precyzja opisu dotyczy zapisów odnośnie serwisu, wprowadzonych w istotnych postanowieniach umowy.

Dokładnie i precyzyjnie

Zarówno opis przedmiotu zamówienia, jak i istotne postanowienia umowy określają tzw. SLA (ang: Service Level Agreement – nie ma dobrego tłumaczenia tego określenia), która to forma umowy w wyraźny sposób definiuje – zgodnie z przyjętymi dobrymi praktykami – jak powinny być świadczone poszczególne elementy usługi.  I choć samo pojęcie SLA jest szersze zarówno ze względu na swój rodowód, jak i obecne wykorzystanie, bo dotyczy nie tylko umów o charakterze serwisowym, jednak w tym obszarze jest ono w informatyce często stosowane i umowy o świadczenie różnych usług związanych z utrzymaniem systemu są konstruowane zgodnie z tymi wzorcami.

 

W przeciwieństwie do innych przedmiotów zamówienia (gdzie możemy sobie pozwolić na pewną swobodę pozwalającą wykonawcom na złożenie ofert spełniających minimalne wymagania, ale jednak różnych), przygotowując opis wymagań wobec usług serwisowych, powinniśmy mieć jasno sprecyzowaną wizję poszczególnych składowych tych usług oraz parametrów, które pozwolą zaspokoić nasze potrzeby.

Usługi serwisowe są postrzegane głównie jako usuwanie usterek i awarii. Prace te stanowią tylko podgrupę ze wszystkich usług, które mogą być świadczone dla systemu informatycznego od momentu jego przekazania do produkcyjnego użytkowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne