Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Po sezonie

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Halina Olszowska

Koniec sezonu ogórkowego – koniec żartów, koniec tzw. luźnych tematów. Teraz będzie wyłącznie na poważnie. Będzie na poważnie tym bardziej, że poważne problemy związane z zamówieniami publicznymi mnożą się niemal przez pączkowanie. Weźmy pod uwagę chociażby prawo wykonawcy do składania odwołań, zawarte w art. 184 ust. 1a pzp.

W uzasadnieniu do ubiegłorocznej nowelizacji pzp, która ów przepis wprowadziła, napisano, że ustawodawca – określając nowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej także dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych – niejako oddaje ukłon w stronę wykonawcy. Wcześniej bowiem wykonawca mógł składać protesty niezależnie od wartości zamówienia, natomiast odwoływać się od rozstrzygnięcia protestów mógł dopiero począwszy od tzw. progów unijnych, ale znamiennych dla dostaw i usług (także w przypadku robót budowlanych).

 

Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że chodzi tu o interes wykonawców. Z dalszego ciągu uzasadnienia wynika bowiem, o kogo troszczy się ustawodawca:

 

„Zmiana zasad wnoszenia środków ochrony prawnej (…) wpłynie pozytywnie na przebieg procedury udzielania zamówień publicznych. (...) Przede wszystkim w przypadku zamówień na roboty budowlane zostanie wprowadzona ochrona prawna dla zamawiających do progu 5 150 000 euro, polegająca na wyeliminowaniu prawa do wniesienia środków ochrony prawnej na czynności niegodzące bezpośrednio w interes wykonawcy, który z nich korzysta. (...) Wykonawcy będą mieli zagwarantowane efektywne środki ochrony we wszystkich postępowaniach poniżej progów na decyzje zamawiających, godzące w ich podstawowe interesy (obecnie wykonawcy nie mają prawa do wniesienia odwołania poniżej progów właściwych dla dostaw i usług), przy czym skarżone będą mogły być wyłącznie te czynności zamawiającego, które bezpośrednio dotyczą wykonawcy wnoszącego dany środek ochrony prawnej. Należy jednocześnie podkreślić, że rozwiązanie polegające na przyznaniu wykonawcom prawa do wnoszenia środków ochrony prawnej wyłącznie na ustawowo określone czynności będzie miało zastosowanie tylko w odniesieniu do odwołań i skarg. Prawo do wnoszenia protestów, tak jak ma to miejsce obecnie, będzie przysługiwało wykonawcom na wszystkie czynności zamawiającego”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne