Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Kwota na realizację zamówienia

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: mec. Bartosz Frączyk

Podana podczas otwarcia ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nie oznacza, że taką samą kwotę zapłaci on za wykonanie zadania. Wartości te powinny być jednak w miarę zbliżone.

I. WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) jednym z zasadniczych wymogów postawionych zamawiającemu przez ustawodawcę, w ramach przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest oszacowanie wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

 

  • Wyrok KIO z dnia 12 sierpnia 2008 r. (KIO/UZP 786/08)

 

„Zamawiający, szacując wartość zamówienia, ma obowiązek wziąć pod uwagę najwyższą możliwą wartość, zaś postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest rynkową konfrontacją oferowanych przez przedsiębiorców towarów i usług, a więc zasadne jest założenie, że oferta najkorzystniejsza będzie ofertą z ceną niższą niż rzeczywista wartość zamówienia”.

 

Oszacowanie wartości zamówienia ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia stosowania pzp przez zamawiającego. Otóż, zgodnie z art. 4 ust. 8, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Sprawia to, iż owo ustalenie powinno być przeprowadzone jeszcze przed przystąpieniem do postępowania, aczkolwiek nie może nastąpić wcześniej niż:

 

1) 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania (liczonego od dnia pierwszego upublicznienia), jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi,

2) 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne