Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Andrzej Polaszek

Dla ochrony swoich interesów zamawiający może w treści umowy sformułować odpowiednie zapisy dotyczące gwarancji, a także rozszerzyć zakres przysługującej mu zawsze (z mocy prawa) rękojmi.

W przypadku robót budowlanych o gwarancji jakości i rękojmi za wady mówi się zwykle łącznie. Zważywszy ponadto na podobieństwa między nimi, trudno się dziwić, że rozróżnienie gwarancji jakości robót budowlanych i rękojmi za wady może się wydawać niełatwe. Niniejszy artykuł stanowi analizę zarówno podobieństw, jak i różnic między obiema instytucjami.

Jak działa rękojmia za wady w odniesieniu do robót budowlanych?

Kodeksowe przepisy o gwarancji i rękojmi zostały znowelizowane wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827). Zgodnie z art. 656 § 1 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc) do rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Z kolei w przepisach o umowie o dzieło (art. 638 kc) nakazano odpowiednio stosować przepisy o rękojmi przy sprzedaży, zastrzegając, że odpowiedzialność przyjmującego zamówienie (wykonawcy) jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego. Należy pamiętać, że przepisy te ustawodawca nakazuje stosować do umowy o roboty budowlane nie wprost, ale odpowiednio. A zatem podczas ich stosowania trzeba uwzględnić odmienność i specyfikę stosunków prawnych kształtowanych umową o roboty budowlane.

Zgodnie z zaadaptowanymi na potrzeby umowy o roboty budowlane przepisami o rękojmi za wady (art. 556 i n. kc) wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli rezultat robót obciążony jest wadą polegającą na jego niezgodności z umową, czyli w szczególności:

 

  1. nie ma on właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma on właściwości, o których istnieniu wykonawca zapewnił zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do użytkowania w konkretnym celu, o którym zamawiający poinformował wykonawcę przy zawarciu umowy, a wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia do takiego przeznaczenia obiektu;
  4. obiekt został zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym.


Zgodnie z art. 559 kc odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy wad fizycznych, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na zamawiającego (co do zasady będzie to odbiór robót budowlanych) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w przekazanym zamawiającemu obiekcie (rozumianym jako rezultat robót budowlanych) w tej samej chwili.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne