Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Projekt wykonawczy

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Danuta Domżalicka

Planując przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane, należy pamiętać o wytycznych wskazanych w rozporządzeniach określających szczegółowo zakres i formy projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej.

W trybach, dla których jest to niezbędne, zamawiający – wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – sporządza i przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), która zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zawiera oprócz wielu innych elementów także opis przedmiotu zamówienia.

Zgodnie zaś z postanowieniami art. 31 pzp przedmiot zamówienia na roboty budowlane należy opisać za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli natomiast przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane (dalej: pr. bud.), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – projekt budowlany, projekt wykonawczy

Na podstawie omawianego przepisu zostało wydane rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dalej: rozporządzenie dp). Rozporządzenie to określa szczegółowy zakres i formę:

 

  • dokumentacji projektowej;
  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
  • programu funkcjonalno-użytkowego


przy uwzględnieniu rodzaju robót budowlanych, a także nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień.

W pr. bud. określono m.in., że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne