Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

II Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane - Toruń, 16–18 marca 2015 r.

Data publikacji: 04-03-2015
Autor: Fot. Magda Kutz

Po sukcesie zeszłorocznej konferencji zapadła decyzja o zorganizowaniu drugiej edycji Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. To ogólnopolskie spotkanie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do pzp w drodze nowelizacji, która weszła w życie 19 października 2014 r., wśród zamawiających i wykonawców pojawiają się wątpliwości dotyczące m.in. ograniczenia możliwości stosowania kryterium cenowego, a także minimalnego wynagrodzenia i rażąco niskiej ceny czy wpływu nowych definicji robót budowlanych oraz obiektu budowlanego na przebieg postępowań i realizację umów na roboty budowlane. Udział w Forum z pewnością pomoże w rozwiązaniu tych problematycznych kwestii oraz umożliwi pogłębienie wiedzy na temat zamówień publicznych na roboty budowlane.

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie:

 

 • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej,
 • konsultantów i trenerów zamówień publicznych,
 • przedstawicieli firm startujących w przetargach,
 • kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych i skarbu państwa,
 • prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin.


Dodatkowe informacje wraz z harmonogramem FORUM oraz formularzem zgłoszeniowym zamieszczone są na stronie www.torun.przetargipubliczne.pl.

Zapraszamy!

 

Organizator konferencji – redakcja miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Podczas FORUM zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

 

 • Kodyfikacja Prawa budowlanego – kierunki i stan prac
 • Dobre praktyki w umowach o roboty budowlane – równomierne rozłożenie ryzyk, niedopuszczanie do rażącego zachwiania równowagi stron ze szczególnym uwzględnieniem wzorca umowy UZP na liniowe roboty budowlane
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane w zp
 • Rażąco niska cena w zp na roboty budowlane
 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów z umów o roboty budowlane zawartych w zamówieniach publicznych: negocjacje, mediacje i arbitraż
 • Dowody na potwierdzenie należytego wykonania zamówienia na roboty budowlane: poświadczenie inwestora oraz inny dokument a najważniejsze roboty budowlane
 • Ograniczenie zasady swobody umów na gruncie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
 • Wady dokumentacji projektowej a przedmiot zamówienia na roboty budowlane w kontekście wynagrodzenia wykonawcy
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz korekty finansowe w związku z nieprawidłowym opisaniem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane na przykładzie: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót, programu funkcjonalno-użytkowego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne