Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Ustalone standardy, powszechna dostępność

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Ewa Wiktorowska

Z uprawnienia wskazanego w art. 91 ust. 2a pzp nie można skorzystać, jeśli zamawiane roboty budowlane są skomplikowane, wymagają specjalistycznych uprawnień lub są przeznaczone dla wąskiego kręgu odbiorców.

W art. 91 ust. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wskazano, że kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe (z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2 pzp, odnoszącego się do trybu licytacji elektronicznej). Przy czym, jeśli zamawiający jest jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp, to musi dodatkowo wykazać w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć

W jednej ze swoich opinii Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP) wskazał, że: „Przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp ma natomiast zastosowanie do wszystkich zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach, a zatem do zamówień na dostawy, usługi, jak i na roboty budowlane. Uwzględniając jednak praktyczne aspekty zamówień na roboty budowlane, charakteryzujące się często dużą złożonością oraz indywidualnym dostosowaniem dokumentacji przetargowej do każdorazowych potrzeb inwestycyjnych zamawiającego, uznać należy, że w przypadku robót budowlanych wykazanie powszechnej dostępności takiego przedmiotu będzie często niezwykle trudne. Tym samym, przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp wprowadza warunek stosowania kryterium cenowego, ograniczając go do prostych, nieskomplikowanych zamówień, w tym również do prostych zamówień na roboty budowlane1.

Kryterium ceny jako jedyne nie może być zatem stosowane do zamówień:

 

  • o złożonym, skomplikowanym charakterze;
  • przeznaczonych dla wąskiego kręgu odbiorców.

 

Aby rozstrzygnąć, jakie zamówienia na roboty budowlane można uznać za proste i nieskomplikowane, warto odwołać się do definicji powszechnej dostępności i standardów jakościowych, jakie ugruntowały się w orzecznictwie i piśmiennictwie w odniesieniu do dostaw i usług, a następnie przełożyć je na przepisy właściwe dla robót budowlanych.

Powszechna dostępność danego produktu lub usługi oznacza, że są one pozbawione indywidualnych cech, oferowane przez liczne podmioty na rynku i łatwo dostępne. Standardy jakościowe zaś to rodzaje lub gatunki dokładnie określone, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, typowym (a nie specyficznym) wymaganiom, niepociągające za sobą konieczności indywidualnego podejścia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne