Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jak oceniać „zaprojektuj i wybuduj”

Data publikacji: 03-03-2015 Autor: Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz

Jednym z elementów oceny ofert składanych w zamówieniach na zaprojektowanie i wykonanie może być ocena wstępnej koncepcji  projektowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Ogólne zasady oceny ofert w zamówieniach obejmujących zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych są analogiczne do tych dotyczących zamówień na prace projektowe. Także w tych zamówieniach występują kryteria wymierne i niewymierne. Do kryteriów wymiernych mogą być stosowane zaproponowane przez zamawiającego reguły arytmetyczne. Kryteria niewymierne natomiast powinny być oceniane indywidualnie przez wyznaczone do tego osoby (w drodze analizy, w jakim stopniu dana oferta spełnia oczekiwania zamawiającego wyrażone w konkretnym kryterium lub podkryterium).

Wstępna koncepcja projektowa

Zdaniem autorów podstawowym kryterium oceny w zamówieniach obejmujących zaprojektowanie i wykonanie powinna być ocena wstępnej koncepcji projektowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego (lub koncepcji najbardziej skomplikowanego obiektu w przedsięwzięciu wieloobiektowym), przedłożonej przez wykonawcę w ramach oferty.

Dzięki wstępnej koncepcji projektowej, której może wymagać zamawiający w ofercie, ma on możliwość ocenić ofertę pod względem wartości technicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych, czyli ocenić jakość. Jakość koncepcji projektowej ma kluczowe znaczenie, ponieważ wady koncepcji projektu po jego wykonaniu są w zasadzie nieusuwalne.

Analizując wstępną koncepcję projektową, która powinna potwierdzać możliwość spełnienia wymagań programu funkcjonalno-użytkowego, zamawiający ma możliwość oceny:

 

  • koncepcji projektowej zagospodarowania działki lub terenu;
  • koncepcji projektowej przewidywanych obiektów budowlanych;
  • koncepcyjnego projektu technologicznego – jeżeli technologia występuje w przedsięwzięciu lub obiekcie;
  • oszacowania kosztów realizacji projektowanych obiektów tworzących przedsięwzięcie, a także – jeżeli zamawiający tego wymaga – oszacowania w bliskiej przyszłości również kosztów eksploatacji i likwidacji.


Dzięki wstępnej koncepcji projektowej zamawiający ma szansę uwzględnienia podczas oceny oferty elementów innowacyjnych i nowatorskich (zastosowania kryterium innowacyjności, funkcjonalności oraz kryteriów środowiskowych i ekonomicznych), w szczególności gdy w ramach przedsięwzięcia przewidywane są obiekty pełniące funkcje technologiczne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne