Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach a kryterium ceny

Data publikacji: 02-03-2015 Autor: Jerzy Wysocki

Uważam, że w postępowaniach dotyczących prostych, typowych robót budowlanych stosowanie ceny jako wyłącznego kryterium oceny ofert nie powinno być traktowane jako błąd. Oczywiście, w celu zachowania określonych prawem zasad systemu zamówień publicznych zamawiający powinien – w opisie przedmiotu zamówienia i w warunkach udziału w postępowaniu – postawić jednoznaczne i adekwatne do przedmiotu zamówienia wymogi dotyczące jakości, funkcjonalności, terminu wykonania, terminu gwarancji itd.

Myślę, że dla oceny ofert, szczególnie przy dobrze opisanym przedmiocie zamówienia i właściwie dobranych warunkach udziału w postępowaniu, istotne może być doprecyzowanie kwestii dotyczącej rażąco niskiej ceny. W komunikacie z 10 czerwca 2011 r., opublikowanym na stronie internetowej UZP, wskazano bowiem, że: „W trakcie postępowania o zamówienie publiczne mogą pojawić się wątpliwości co do wiarygodności oferowanej ceny. Problem ten może dotyczyć (…) postępowania, w którym zastosowano również inne kryteria oceny ofert. Fakt zastosowania innych kryteriów nie wyłącza ryzyka złożenia oferty z rażąco niską ceną”.

Z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że zamawiający musi dążyć do uzyskania najlepszego efektu ekonomicznego w wyniku zamówienia publicznego. Skoro pozacenowe kryterium oceny ofert nie eliminuje ryzyk związanych z zamówieniem, to moim zdaniem w niektórych przypadkach nie warto na siłę szukać pozacenowego kryterium oceny ofert. Szczególnie gdy można opisać przedmiot zamówienia (np. prostą robotę budowlaną, jak remont kawałka chodnika) na tyle dokładnie, że każdy budowlaniec będzie miał tylko jeden problem: jaką cenę zaproponować.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne