Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Czy i jakie możliwości ma zamawiający w zakresie wykrywania zmów przetargowych?

Data publikacji: 30-01-2015 Autor: Paweł Granecki
Tagi:    wadium   zatrzymanie wadium

Zamawiający powinien przeprowadzać postępowanie z należytą starannością, wynikającą z art. 355 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 pzp. Istnieje kilka środków przeciwdziałania zmowom, np. wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp oraz zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp.

 

Przed zastosowaniem powyższych środków zamawiający powinien podjąć czynności wyjaśniające, którymi są:

 

  1. wezwanie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 24b pzp co do charakteru powiązań między przedsiębiorcami – w przypadku wątpliwości co do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub co do informacji o braku takiej przynależności, w celu ustalenia przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp;
  2. wezwanie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 pzp odnośnie do rażąco niskiej ceny – w przypadku zbyt dużej rozbieżności cenowej w ofertach, jeżeli wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 pzp;
  3. wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 pzp lub złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 pzp – w celu ustalenia, czy wykonawca nie składa nieprawdziwych oświadczeń w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 6 i 9 pzp;
  4. wezwanie do wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 pzp, jeżeli treść oferty może wskazywać na istnienie zmowy przetargowej między wykonawcami (np. podobna lub identyczna kalkulacja ceny, identyczne błędy lub poprawki w treści), co uzasadniałoby odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp.

Paweł Granecki
radca prawny, specjalizuje się w zamówieniach publicznych, prowadzi własną kancelarię

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne