Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kontrola jednostek podległych

Data publikacji: 04-11-2009 Autor: Marcin Piątek

Sprawdzanie i ocenianie zasad wydatkowania środków publicznych w danej jednostce może się odbywać nie tylko przez instytucje zewnętrzne, ale także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez własną jednostkę.

Kontrola w sektorze finansów publicznych jest niezbędnym instrumentem weryfikacji wydatkowania środków publicznych i zmierza do sprawdzenia i porównania sytuacji panującej u kontrolowanego ze stanem pożądanym, czyli zestawem wzorców. Pod pojęciem wzorców w tym rozumieniu mieszczą się przede wszystkim normy regulujące daną działalność jednostki publicznej, tj. normy prawne, finansowe, organizacyjne czy też techniczne (K. Wierzbicki, Kontrola wewnętrzna w podstawowych jednostkach gospodarczych. Poradnik organizacyjno-metodyczny, Warszawa – Zielona Góra 1996, s. 16).

 

W sektorze finansów publicznych występują dwa podstawowe rodzaje kontroli: zewnętrzna i wewnętrzna. Na gruncie jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) rola kontroli wewnętrznej wydaje się nieoceniona, a przeprowadzana jest przede wszystkim przy pomocy dwóch jej odmian, tj. kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej.

Samokontrola pracownicza

Choć wskazane rodzaje kontroli stanowią ważny człon w systemie zarządzania jst, nie należy zapominać, że powszechnym, a zarazem niezastąpionym rodzajem kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego jest samokontrola pracownicza, do której zobowiązany jest każdy pracownik samorządowy niezależnie od zajmowanego stanowiska czy też realizowanych zadań, a polega ona na bieżącym kontrolowaniu przez niego własnych czynności w ramach pracy. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ od efektywności działania systemu samokontroli wśród pracowników jst uzależnione są w dużej mierze wyniki kontroli funkcjonalnej czy też instytucjonalnej w tejże jednostce. Poza tym im bardziej systematyczna i dokładna samokontrola, tym mniej zaskakujące są dla kontrolowanego wyniki np. kontroli zewnętrznej.

 

Od kilku lat zauważalny jest rozwój jeszcze innego typu kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego, który polega na kontrolowaniu podległych jej jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Przyjmuje on postać kontroli quasi-zewnętrznej o cechach instytucjonalnych, tzn. wyznaczona grupa pracowników kierownika jst kontroluje w jego imieniu wykonanie budżetu przez jednostki mu podległe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne