Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Utrzymanie rowów melioracyjnych

Data publikacji: 04-11-2009 Autor: Agnieszka Szulakowska

Obowiązek renowacji, oczyszczania oraz utrzymywania w należytym stanie ekologicznym wody płynącej w urządzeniach melioracji wodnych spoczywa zawsze na właścicielu terenu, na którym znajdują się owe obiekty.

Utrzymywanie melioracji wodnych szczegółowych, do których zalicza się rowy, należy do zainteresowanych właścicieli gruntu w myśl art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.) – dalej: pr.wod.

 

W związku z powyższym rowy melioracyjne znajdujące się na gruntach będących własnością np. gminy winny być przez właściciela gruntu utrzymywane. To na właścicielu spoczywa obowiązek ich renowacji, oczyszczania oraz utrzymywania w należytym stanie ekologicznym wody w nich płynącej.

 

Przytoczony przepis scedował na gminę (zamawiającego) kolejne obowiązki, z których w sposób należyty musi się wywiązać, gdyż zgodnie z art. 193 pr.wod.: „Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie wód i urządzeń wodnych, podlega karze grzywny”.

Opis przedmiotu zamówienia

Do podstawowych zadań zamawiającego, który zamierza udzielić zamówienia publicznego, należy opisanie przedmiotu zamówienia umożliwiające poprawne określenie jego rodzaju. Warto podkreślić, że jednoznaczne sprecyzowanie przedmiotu zamówienia odgrywa kluczowe znaczenie w praktyce, ponieważ ma ono wpływ na przebieg całego postępowania, m.in. na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), które znajdą zastosowanie w danym postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne