Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Aparatura medyczna

Data publikacji: 04-11-2009 Autor: Dariusz Wieczorek
Autor: Bartłomiej Brosz

Prowadzone przez placówki służby zdrowia postępowania na zakup sprzętu medycznego budzą wątpliwości. W wielu przypadkach wydatkowanie środków ma niewiele wspólnego z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Nieczytelne działania zamawiającego prowadzą do sytuacji, w których w postępowaniach na dostawę aparatury wartej setki tysięcy złotych złożona może być tylko jedna oferta lub jedna z firm jest faworyzowana z uwagi na przyjęte kryteria (przykład 1). W konsekwencji przepisy, które mają zapewnić niczym nieograniczoną konkurencję i równe traktowanie wykonawców, prowadzą do zakupu sprzętu po znacznie zawyżonych cenach w stosunku do realnej wartości oraz kwot przeznaczonych na tę samą aparaturę przez prywatne placówki świadczące usługi z zakresu służby zdrowia. Opisana sytuacja wynika również z ograniczonego wykorzystania wszystkich dostępnych instytucji przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), w szczególności znikomego stosowania trybów elektronicznych.

 

Przykład 1

Wpływ działań zamawiającego na wynik postępowania przetargowego

Przetargi na dostawę aparatury medycznej – aparat do znieczuleń z monitorem funkcji życiowych pacjenta

 

Pierwszy przetarg:

  • zapisy siwz faworyzują konkretnego wykonawcę/W1 (kryteria: 80% cena, 20% jakość),
  • pytania drugiego wykonawcy (W2) do siwz; negatywne odpowiedzi,
  • protest W2 za zapisy parametrów technicznych (nieistotne z punktu widzenia klinicznego); protest oddalony,
  • W2 startuje razem z W3, spełniając warunki – ceny: W1 – 109.996 zł, W2 + W3 – 95.872 zł,
  • ocena ofert W2 + W3 – 90 pkt (80 pkt cena + 10 pkt jakość); W1 – 89,73 pkt (69,73 + 20 pkt),
  • unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne