Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Aparatura medyczna

Data publikacji: 04-11-2009 Autor: Dariusz Wieczorek
Autor: Bartłomiej Brosz

Prowadzone przez placówki służby zdrowia postępowania na zakup sprzętu medycznego budzą wątpliwości. W wielu przypadkach wydatkowanie środków ma niewiele wspólnego z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Nieczytelne działania zamawiającego prowadzą do sytuacji, w których w postępowaniach na dostawę aparatury wartej setki tysięcy złotych złożona może być tylko jedna oferta lub jedna z firm jest faworyzowana z uwagi na przyjęte kryteria (przykład 1). W konsekwencji przepisy, które mają zapewnić niczym nieograniczoną konkurencję i równe traktowanie wykonawców, prowadzą do zakupu sprzętu po znacznie zawyżonych cenach w stosunku do realnej wartości oraz kwot przeznaczonych na tę samą aparaturę przez prywatne placówki świadczące usługi z zakresu służby zdrowia. Opisana sytuacja wynika również z ograniczonego wykorzystania wszystkich dostępnych instytucji przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), w szczególności znikomego stosowania trybów elektronicznych.

 

Przykład 1

Wpływ działań zamawiającego na wynik postępowania przetargowego

Przetargi na dostawę aparatury medycznej – aparat do znieczuleń z monitorem funkcji życiowych pacjenta

 

Pierwszy przetarg:

  • zapisy siwz faworyzują konkretnego wykonawcę/W1 (kryteria: 80% cena, 20% jakość),
  • pytania drugiego wykonawcy (W2) do siwz; negatywne odpowiedzi,
  • protest W2 za zapisy parametrów technicznych (nieistotne z punktu widzenia klinicznego); protest oddalony,
  • W2 startuje razem z W3, spełniając warunki – ceny: W1 – 109.996 zł, W2 + W3 – 95.872 zł,
  • ocena ofert W2 + W3 – 90 pkt (80 pkt cena + 10 pkt jakość); W1 – 89,73 pkt (69,73 + 20 pkt),
  • unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne