Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zalecenia UZP

Data publikacji: 04-11-2009 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    dostawa   siwz   zamówienie podstawowe

Ze względu na niepokojące zjawisko dużej skali udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki związanych z systemami IT, opracowane zostały wytyczne w zakresie właściwego przeprowadzania tego typu postępowań.

Z opublikowanego przez Urząd Zamówień Publicznych sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2008 r. wynika, iż na polskim rynku zamówień publicznych zamówienia głównie są udzielane w skrajnych pod względem konkurencyjności trybach. Większość, bo aż ponad 70% zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Na drugim miejscu w rankingu popularności wybieranych trybów (aż ponad 22%) plasuje się „wolna ręka”, która w odróżnieniu od dominanta nie zapewnia swobodnej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ten niekonkurencyjny tryb można zastosować tylko w przypadku zaistnienia choć jednej z przesłanek wskazanych przez ustawodawcę w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Jednakże ‒ jak wynika z kontroli zawiadomień przekazywanych do prezesa UZP, tj. kontroli postępowań o zamówienie publiczne pod względem prawidłowości stosowania przesłanek upoważniających do wszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki ‒ w znacznej części tych postępowań stwierdzono wiele naruszeń ustawy skutkujących unieważnieniem postępowania lub nieważnością zawartej umowy.

Grzechy zamawiających

Czynnikiem niesprzyjającym planowaniu jest dynamika otoczenia i konieczność wprowadzania zmian w krótkim czasie.

W związku z tym, że zjawisko nadużywania tego trybu dotyczy w głównej mierze obszaru IT, Urząd Zamówień Publicznych opracował i opublikował na swoich stronach (http://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/akt-rekomendacje-uzp-syst-inf-25-08-09) dokument, określający listę dobrych praktyk dla zamawiających przy udzielaniu zamówień publicznych na systemy informatyczne.  Z analizy zawiadomień o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi informatyczne w trybie z wolnej ręki wynika, że wybrany w ramach postępowania konkurencyjnego wykonawca jest przeważnie realizatorem kolejnych prac na rozbudowę i modyfikację wdrożonego przez niego systemu informatycznego lub usług albo dostaw sprzętu czy też oprogramowania niezbędnych do użytkowanego środowiska. Nic w tym dziwnego, że funkcjonowanie na tak dynamicznym rynku wymaga ustawicznego dostosowywania infrastruktury i oprogramowania. Jednakże powierzanie tych prac dotychczasowemu wykonawcy jest zbytnio rozpowszechnione, często stosowane w sposób nieuprawniony i stąd niepokojące. Zwłaszcza że kolejne zamówienia udzielane w trybie z wolnej ręki często wielokrotnie przekraczają swoją wartością zamówienie podstawowe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne