Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Orzecznictwo Trybunału

Data publikacji: 14-01-2015 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 6 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe.

Utworzony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) czuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu traktatów. Do jego zadań należy:


1) kontrola legalności aktów instytucji Unii Europejskiej;
2) czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z Traktatów;
3) wykładnia prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych.

Zamówienia publiczne a Trybunał

W obszarze zamówień publicznych orzecznictwo Trybunału związane jest głównie z drugim oraz trzecim ze wskazanych zadań. Trybunał rozpatruje skargi o stwierdzenie uchybienia, natomiast wykładnia prawa Unii Europejskiej dokonywana jest na bazie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Skarga o stwierdzenie uchybienia bazuje – jak sama nazwa wskazuje – na skardze przeciwko państwu członkowskiemu złożonej do Trybunału przez Komisję Europejską (dalej: Komisja). W praktyce dotyczy ona najczęściej nieimplementowania prawa unijnego (dyrektywy) do krajowego porządku prawnego bądź też implementacji niepełnej lub niezgodnej z duchem dyrektywy.

Procedura prejudycjalna, zwana również zapytaniem prejudycjalnym lub wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, polega na interpretacji prawa unijnego zarówno pierwotnego (tzn. traktatów), jak i wtórnego (np. dyrektyw). Rolą Trybunału „nie jest stosowanie tego prawa do stanu faktycznego leżącego u podstaw postępowania przed sądem krajowym, gdyż to zadanie należy do właściwości sądu krajowego. Do Trybunału nie należy orzekanie ani w przedmiocie kwestii faktycznych podniesionych w ramach sporu przed sądem krajowym, ani w przedmiocie różnic w opiniach na temat wykładni lub stosowania przepisów prawa krajowego”1, tylko interpretacja prawa unijnego.

Do 1 grudnia 2014 r. Trybunał wydał 6 wyroków w sprawach dotyczących zamówień publicznych. W dalszej części artykułu zostaną omówione trzy z nich (C-15/13, C-358/12, C-549/13), które w opinii autora nie tylko są najciekawsze, lecz także mogą dotyczyć polskich zamawiających i oferentów.

Warto w tym miejscu nadmienić, że wszystkie sprawy, a co za tym idzie – również wyroki, bazowały na zapytaniach prejudycjalnych wystosowanych przez sądy krajowe. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne