Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Orzecznictwo Trybunału

Data publikacji: 14-01-2015 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 6 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe.

Utworzony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) czuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu traktatów. Do jego zadań należy:


1) kontrola legalności aktów instytucji Unii Europejskiej;
2) czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z Traktatów;
3) wykładnia prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych.

Zamówienia publiczne a Trybunał

W obszarze zamówień publicznych orzecznictwo Trybunału związane jest głównie z drugim oraz trzecim ze wskazanych zadań. Trybunał rozpatruje skargi o stwierdzenie uchybienia, natomiast wykładnia prawa Unii Europejskiej dokonywana jest na bazie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Skarga o stwierdzenie uchybienia bazuje – jak sama nazwa wskazuje – na skardze przeciwko państwu członkowskiemu złożonej do Trybunału przez Komisję Europejską (dalej: Komisja). W praktyce dotyczy ona najczęściej nieimplementowania prawa unijnego (dyrektywy) do krajowego porządku prawnego bądź też implementacji niepełnej lub niezgodnej z duchem dyrektywy.

Procedura prejudycjalna, zwana również zapytaniem prejudycjalnym lub wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, polega na interpretacji prawa unijnego zarówno pierwotnego (tzn. traktatów), jak i wtórnego (np. dyrektyw). Rolą Trybunału „nie jest stosowanie tego prawa do stanu faktycznego leżącego u podstaw postępowania przed sądem krajowym, gdyż to zadanie należy do właściwości sądu krajowego. Do Trybunału nie należy orzekanie ani w przedmiocie kwestii faktycznych podniesionych w ramach sporu przed sądem krajowym, ani w przedmiocie różnic w opiniach na temat wykładni lub stosowania przepisów prawa krajowego”1, tylko interpretacja prawa unijnego.

Do 1 grudnia 2014 r. Trybunał wydał 6 wyroków w sprawach dotyczących zamówień publicznych. W dalszej części artykułu zostaną omówione trzy z nich (C-15/13, C-358/12, C-549/13), które w opinii autora nie tylko są najciekawsze, lecz także mogą dotyczyć polskich zamawiających i oferentów.

Warto w tym miejscu nadmienić, że wszystkie sprawy, a co za tym idzie – również wyroki, bazowały na zapytaniach prejudycjalnych wystosowanych przez sądy krajowe. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne