Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zagraniczni wykonawcy (cz. 1)

Data publikacji: 04-11-2009 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie
Autor: Bartłomiej Brosz

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykonawców z terenu Unii Europejskiej oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane.

Według danych Urzędu Zamówień Publicznych zawartych w „Sprawozdaniu z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2008 roku” ok. 97% zamówień na polskim rynku przypadło przedsiębiorstwom krajowym. W 448 przypadkach zamówienia zostały udzielone wykonawcom zagranicznym. Najwięcej zamówień przypadło w udziale przedsiębiorcom z Wielkiej Brytanii (29% kontraktów), następnie z Niemiec (21%) oraz Włoch (7%). Dalej z Austrii, Francji, Holandii i Szwajcarii (po ok. 5% kontraktów), Czech (ok. 4%) i USA (ok. 3%).

 

W zamówieniach przeważały dostawy – 62% kontraktów, a następnie usługi – 29% i roboty budowlane, które stanowiły 5% zamówień. Pozostałe 4% stanowiły konkursy, w których nagrody przyznano wykonawcom zagranicznym.

Ocena kwalifikacji

Podobnie jak w latach ubiegłych zamówienia udzielane zagranicznym wykonawcom dotyczyły najczęściej specyficznych przedmiotów zamówienia, jak np.: zakup praw licencyjnych do filmów, zakup oprogramowania bądź baz danych, zakup sprzętu medycznego, urządzeń optycznych i precyzyjnych. W przypadku robót budowlanych były to najczęściej zamówienia dotyczące budowy dróg i autostrad. W sumie wykonawcom zagranicznym w ubiegłym roku udzielono zamówień na kwotę ok. 7,9 mld zł. W przypadku robót budowlanych w części zamówień wygrywały konsorcja, w skład których wchodził także polski wykonawca.

 

Tak więc na podstawie powyższych informacji i stanu faktycznego obserwowanego przez wielu zamawiających na bazie prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne można stwierdzić, że wykonawcy spoza terenu Polski są obecni w naszym systemie zamówień publicznych i w związku z tym musimy zmierzyć się z problemem oceny ich kwalifikacji do wykonania zamówienia publicznego. I to w sytuacji, gdy w większości przypadków nie znamy przepisów prawnych obowiązujących w krajach ich pochodzenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne