Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zagraniczni wykonawcy (cz. 1)

Data publikacji: 04-11-2009 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie
Autor: Bartłomiej Brosz

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykonawców z terenu Unii Europejskiej oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane.

Według danych Urzędu Zamówień Publicznych zawartych w „Sprawozdaniu z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2008 roku” ok. 97% zamówień na polskim rynku przypadło przedsiębiorstwom krajowym. W 448 przypadkach zamówienia zostały udzielone wykonawcom zagranicznym. Najwięcej zamówień przypadło w udziale przedsiębiorcom z Wielkiej Brytanii (29% kontraktów), następnie z Niemiec (21%) oraz Włoch (7%). Dalej z Austrii, Francji, Holandii i Szwajcarii (po ok. 5% kontraktów), Czech (ok. 4%) i USA (ok. 3%).

 

W zamówieniach przeważały dostawy – 62% kontraktów, a następnie usługi – 29% i roboty budowlane, które stanowiły 5% zamówień. Pozostałe 4% stanowiły konkursy, w których nagrody przyznano wykonawcom zagranicznym.

Ocena kwalifikacji

Podobnie jak w latach ubiegłych zamówienia udzielane zagranicznym wykonawcom dotyczyły najczęściej specyficznych przedmiotów zamówienia, jak np.: zakup praw licencyjnych do filmów, zakup oprogramowania bądź baz danych, zakup sprzętu medycznego, urządzeń optycznych i precyzyjnych. W przypadku robót budowlanych były to najczęściej zamówienia dotyczące budowy dróg i autostrad. W sumie wykonawcom zagranicznym w ubiegłym roku udzielono zamówień na kwotę ok. 7,9 mld zł. W przypadku robót budowlanych w części zamówień wygrywały konsorcja, w skład których wchodził także polski wykonawca.

 

Tak więc na podstawie powyższych informacji i stanu faktycznego obserwowanego przez wielu zamawiających na bazie prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne można stwierdzić, że wykonawcy spoza terenu Polski są obecni w naszym systemie zamówień publicznych i w związku z tym musimy zmierzyć się z problemem oceny ich kwalifikacji do wykonania zamówienia publicznego. I to w sytuacji, gdy w większości przypadków nie znamy przepisów prawnych obowiązujących w krajach ich pochodzenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne