Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Nowa formuła udzielania zamówień

Data publikacji: 02-01-2015 Autor: Bartosz Kozłowski
Tagi:    wadium   zamówienia publiczne

Przy zamówieniach publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych wskutek zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją zamawiający mają większą swobodę kształtowania tego typu postępowań.

Celem wprowadzonej nowelizacją z 29 sierpnia 2014 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nowej formuły udzielania zamówień publicznych było znaczne odformalizowanie przetargów w zakresie „tańszych usług” (o wartości poniżej tzw. progów unijnych) oraz usług „mniej ważnych” (tzw. niepriorytetowych). Ustawodawca kontynuuje więc obrany już od dłuższego czasu kierunek upraszczania zamówień publicznych.

Wprowadzona zmiana jest w całości zgodna z przepisami unijnymi, w tym w szczególności z dyrektywą 2004/18/WE oraz Traktatem o Unii Europejskiej, a także wpisuje się w praktykę europejską. Jest to rozwiązanie stosowane w wielu krajach Unii Europejskiej, np. we Francji, w Chorwacji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, na Litwie, które w podobny sposób odformalizowały zamówienia publiczne na usługi niepriorytetowe. Zamawiający jest tam w pełni gospodarzem prowadzonego przez siebie postępowania o udzielenie zamówienia na tego typu usługi, jego proceduralne szczegóły określa sam, przy zachowaniu pewnych wymogów minimalnych, wskazanych przez ustawodawcę krajowego.

W uzasadnieniu projektu rządowego (Stanowisko Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2014 r. wobec poselskiego projektu o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1653) wraz z propozycją zmian określonych w Załączniku nr 2) wskazano m.in., że „celem zaproponowanej regulacji jest odformalizowanie postępowania o zamówienie publiczne. (…) Samo postępowanie o zamówienie publiczne będzie się toczyć wg reguł określonych przez zamawiającego, bez narzucania mu szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. (…) Mechanizm przewidziany w tym przepisie został przewidziany jako odrębna formuła udzielenia zamówienia niepowiązana z obowiązującymi procedurami uregulowanymi w Dziale II Rozdziale 3 ustawy”.

W projekcie nie określono m.in., jakie warunki zamawiający powinien stawiać wykonawcy ani jakie kryteria powinny decydować o wyborze oferty.

Zamawiający zostali wyposażeni w narzędzie pracy przyśpieszające i usprawniające proces udzielania zamówień publicznych na konkretny rodzaj usług. Należy więc obecnie opracować odpowiednie procedury oparte na wskazanych wytycznych i wprowadzić je w życie.

Interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych

Opinię co do interpretacji art. 5a pzp wydał Urząd Zamówień Publicznych1 (dalej: UZP). Jednak mimo obiecującego wstępu wnioski płynące z tego dokumentu wydają się nie pokrywać z intencją ustawodawcy.

W opinii wskazano m.in.: „Ponieważ postępowanie, o którym mowa w art. 5a ust. 2–4 ustawy Pzp, jest postępowaniem o udzielenie zamówienia, zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 2 ust. 7a ustawy Pzp, jego przebieg powinien odpowiadać regułom ogólnym rządzącym takimi postępowaniami, z uwzględnieniem specyfiki tego postępowania i własnych reguł wprowadzonych do niego przez zamawiającego”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne