Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Skutki planowanych zmian wynikających z tzw. małej nowelizacji (fragment wystąpienia)

Data publikacji: 04-11-2009 Autor: Jacek Jerka
Tagi:    oświadczenie
Autor: Andrzej Tylko, Justyna Ryba

Skutki planowanych zmian wynikających z tzw. małej nowelizacji (fragment wystąpienia)

Aby przepis sprawnie funkcjonował, musi mieć charakter generalny i abstrakcyjny. Z tym związana jest inna jego właściwość, a mianowicie to, że nie powinien być nigdy dookreślony.

Byłoby złudzeniem uważać, że za trzy lata, kiedy system zamówień publicznych osiągnie pełnoletność, która w polskim porządku prawnym osiągana jest w 18. roku życia, ustawa będzie jednolitym i niezmiennym aktem prawnym. Niestety, nie. W polskim prawie jedynie prawo wekslowe i czekowe od lat 30. XX wieku nie uległy zmianom. 

 

Wszystkie inne akty prawne stale są nowelizowane. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz. Aby przepis sprawnie funkcjonował, musi mieć charakter generalny i abstrakcyjny. Z tym związana jest inna jego właściwość, a mianowicie to, że nie powinien być nigdy dookreślony.  Skoro tak, to trzeba dać trochę czasu i doktrynie, i praktyce, aby mogły wypełnić ten generalny i abstrakcyjny przepis treścią, która w konkretnych, najbardziej typowych przypadkach będzie pozwalała nam podjąć właściwe decyzje, które to decyzje nie będą już zmieniane.

 

Nie będzie temu służyć sytuacja, w której przepis na skutek incydentu, który wydarzył się w jakimś postępowaniu, będzie od razu zmieniany. Stąd też pozostaje nam mieć nadzieję, że to, czego Urząd Zamówień Publicznych i Rada Zamówień Publicznych musiały dokonać, czyli dostosować polski system prawa do wymogów unijnych, wynikało w znacznej mierze z praktyki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne