Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Wybierając słowa na literę I lub J, szczególną uwagę zwracamy na JAWNOŚĆ postępowania i JEDNOZNACZNY opis przedmiotu zamówienia. Z perspektywy wykonawcy ISTOTNE będzie na pewno pojęcie INTERESU oraz konieczność złożenia oferty w JĘZYKU polskim.

JAWNOŚĆ postępowania to jedna z podstawowych zasad obowiązujących w procedurach wyboru wykonawców. Wyjątki od tej zasady powinny być interpretowane w sposób ścisły i muszą być uzasadnione obiektywnymi okolicznościami faktycznymi i prawnymi. Jednym z dopuszczonych sposobów odstąpienia od zasady jawności jest możliwość zastrzeżenia przez wykonawcę informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w JĘZYKU polskim. Mogą jednak zaistnieć sytuacje, w których zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie oferty również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

Zmieniając w ogłoszeniu o zamówieniu zapisy dotyczące w szczególności określenia, wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postepowaniu albo sposobu oceny ich spełnienia, zamawiający zmienia ogłoszenie w sposób ISTOTNY. Zmiana wskazanych elementów ogłoszenia powinna powodować przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na uwzględnienie przez wykonawców w opracowywanych ofertach wprowadzonych przez zamawiającego zmian. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o wartościach równych progom unijnym lub je przekraczających, wprowadzając istotną zmianę treści ogłoszenia, zamawiający musi zapewnić przynajmniej 22 dni na złożenie ofert przez wykonawców. Termin ten liczony jest od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE.

Opis przedmiotu zamówienia musi być JEDNOZNACZNY i szczegółowy, aby wykonawcy – po zapoznaniu się z nim – dysponowali jednakowymi informacjami oraz byli w stanie zaoferować produkt zgodny z oczekiwaniami zamawiającego i należycie go wycenić, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, które mają wpływ na realizację zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne