Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Know-how w polskim prawie

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: Łukasz Laszczyński
Autor: Bartłomiej Brosz

Prawa majątkowe w postaci know-how mogą być przenoszone na inne osoby, mają zdolność aportową, a więc mogą być przedmiotem wkładu. Pozostają również nie bez znaczenia z punktu widzenia systemu zamówień publicznych.

Zagadnienie dotyczące know -how nie doczekało się do tej pory zbyt wielu kompleksowych opracowań w polskiej literaturze prawniczej. Niewykluczone, iż z tego właśnie powodu problematyka ta jest jeszcze dość słabo znana wśród polskich przedsiębiorców.

 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż zagadnienia związane z know-how mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach. Z uwagi na ograniczone rozmiary przedmiotowego artykułu pozwolę sobie jedynie na przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących know-how istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców, w szczególności: zakresu przedmiotowego, zdolności aportowej oraz obrotu prawnego związanego z know-how.

 

Umowa know-how znajduje swoje miejsce również w systemie zamówień publicznych, stąd część rozważań zawartych w tym artykule zostanie również poświęcona zagadnieniom, które mogą się okazać przydatne, zarówno z punktu widzenia zamawiających, jak i wykonawców.

Główne cechy

Charakterystyczną cechą prawa majątkowego w postaci know-how jest brak możliwości podania jednolitej dla całego systemu definicji. Know -how jako osobna kategoria normatywna została wyodrębniona jedynie na gruncie polskiego prawa podatkowego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne