Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Ustalanie wartości zamówienia publicznego

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Krzysztof Puchacz
Tagi:    roboty budowlane

O zastosowaniu określonego reżimu prawnego decyduje wartość zamówienia. Zaniżenie tej wartości przez instytucję zamawiającą może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ustalenie wartości zamówienia publicznego jest czynnością podejmowaną przez zamawiającego w celu ustalenia reżimu prawnego decydującego o sposobie wyboru wykonawcy tego zamówienia. Reżim prawny może obejmować:

 

  • zastosowanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) uwzględniających pełną implementację dyrektyw UE;
  • zastosowanie przepisów pzp uwzględniających częściową implementację dyrektyw UE; wyłączenie stosowania pzp na podstawie art. 4 pkt 8, art. 4 pkt 8a, art. 4 pkt 8b i art. 4 pkt 8c pzp (zob. tabela: Podział zamówień…).


Każdy z trzech wskazanych reżimów prawnych charakteryzuje się innym poziomem ochrony uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W reżimie pierwszym ochrona ta jest najpełniejsza, w reżimie trzecim – w zasadzie nie istnieje.

W związku z tym, że o zastosowaniu określonego reżimu prawnego decyduje wartość zamówienia, zaniżenie tej wartości przez instytucję zamawiającą może sprawić, że zastosuje ona przepisy pzp, które słabiej chronią wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Aby do takich sytuacji nie dopuścić, ustawodawca wprowadził do art. 32 ust. 1 pzp klauzulę generalną określającą wzór zachowania zamawiającego podczas czynności ustalania wartości zamówienia (klauzula należytej staranności) oraz wskazał szereg norm szczegółowych, określających metody i sposób szacowania wartości zamówienia (art. od 32 ust. 3–7 do art. 35 pzp). Aby ograniczyć zachowania zamawiających polegające na celowym i świadomym zaniżaniu wartości zamówienia w celu unikania stosowania pzp, do art. 32 ust. 2 ustawy wprowadzono normę zakazującą tego typu praktyk. Elementem o charakterze prewencyjnym, powstrzymującym przed naruszaniem wskazanych przepisów o ustalaniu wartości zamówienia publicznego, jest sankcja dyscyplinarna określona w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). Zgodnie z tym przepisem naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z pzp ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości. Sankcja ta może przybrać postać jednej z czterech kar określonych w art. 31 ust. 1 tej ustawy, tj. upomnienia, nagany, kary pieniężnej (w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia) lub zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (od roku do 5 lat).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne