Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Tylko odwołania

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: Kinga Gawron
Tagi:    wadium   kary finansowe   siwz

Uchwalona przez sejm 2 grudnia br. druga tegoroczna nowelizacja pzp dotyczy głównie zmian w zakresie środków ochrony prawnej. Najważniejszymi z nich są: likwidacja protestu oraz nowe zasady wnoszenia odwołań.

Uchwalona przez sejm ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. duża nowelizacja) ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (DzU UE L 335 z 20 grudnia 2007 r.). Dyrektywa 89/665/EWG (dalej: dyrektywa odwoławcza) znajduje zastosowanie do zamówień, o których mowa w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, a dyrektywa 92/13/EWG do zamówień, o których mowa w dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2007/66/WE transpozycja jej uregulowań do krajowych porządków prawnych powinna nastąpić do 20 grudnia 2009 r.

Rodzaje środków ochrony prawnej

Jak już wspomniano na wstępie, podstawowa zmiana będzie związana z wyeliminowaniem protestu, podlegającego aktualnie arbitralnemu rozstrzygnięciu przez zamawiającego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne