Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Tylko odwołania

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: Kinga Gawron
Tagi:    wadium   kary finansowe   siwz

Uchwalona przez sejm 2 grudnia br. druga tegoroczna nowelizacja pzp dotyczy głównie zmian w zakresie środków ochrony prawnej. Najważniejszymi z nich są: likwidacja protestu oraz nowe zasady wnoszenia odwołań.

Uchwalona przez sejm ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. duża nowelizacja) ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (DzU UE L 335 z 20 grudnia 2007 r.). Dyrektywa 89/665/EWG (dalej: dyrektywa odwoławcza) znajduje zastosowanie do zamówień, o których mowa w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, a dyrektywa 92/13/EWG do zamówień, o których mowa w dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2007/66/WE transpozycja jej uregulowań do krajowych porządków prawnych powinna nastąpić do 20 grudnia 2009 r.

Rodzaje środków ochrony prawnej

Jak już wspomniano na wstępie, podstawowa zmiana będzie związana z wyeliminowaniem protestu, podlegającego aktualnie arbitralnemu rozstrzygnięciu przez zamawiającego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne